Komentarz: Japońska sztuczka nazywania jelenia - koniem, nie oszuka świata

2021-05-29 19:32:49
Podziel się:

Ambasada Japonii w Chinach opublikowała niedawno na swojej stronie internetowej pytania i odpowiedzi dotyczące zanieczyszczenia radioaktywnego pochodzące z elektrowni jądrowej Fukushima. Na stronie można przeczytać, że planowany zrzut do oceanu zanieczyszczonej wody to nie „ścieki radioaktywne”, ale „woda uzdatniona przez ALPS”. Jest to zgodna z międzynarodowymi standardami metoda utylizacji, a normą jest to, że wiele krajów na świecie, w tym Chiny, wielokrotnie „zrzucało odpady radioaktywne z elektrowni jądrowych do oceanu” - dodano na japońskiej stronie internetowej.

Jak zauważyło wielu ekspertów, skażona radioaktywnie woda powstała w wyniku awarii elektrowni jądrowej w Fukushimie zetknęła się z paliwem jądrowym pochodzącym ze zniszczonego, stopionego rdzenia i zawiera różnorodne radionuklidy o niezwykle złożonym składzie. Ma ona zupełnie inny charakter niż woda chłodząca reaktor atomowy powstała podczas normalnej pracy elektrowni jądrowej. Woda taka jest zgodna z międzynarodowymi normami dotyczącymi odprowadzania ścieków i nie jest traktowana jako ściek radioaktywny. Działania Japonii to haniebny akt łamania zaufania społeczności międzynarodowej i celowe mieszanie pojęć oraz wprowadzanie w błąd opinii publicznej.

Ranking