​Minister spraw zagranicznych ChRL Wang Yi spotkał się ze Zbigniewem Rau

2021-05-30 18:48:38
Podziel się:

29 maja 2021 r. chiński minister spraw zagranicznych Wang Yi spotkał się w Guiyang z polskim ministrem spraw zagranicznych Zbigniewem Rau.

Wang Yi podczas spotkania podkreślił, że Chiny są pierwszym krajem azjatyckim, który odwiedził polski minister po objęciu swojego urzędu. Jest Pan pierwszym ministrem spraw zagranicznych UE, którego przyjąłem w tym roku - dodał chiński minister. Według Wang Yi, pokazuje to w pełni, jak ważny jest status relacji chińsko-polskich w stosunkach zagranicznych obu krajów. Nagłe pojawienie się epidemii Covid-19 nie przerwało głównych działań dyplomatycznych obu stron, ani nie zakłóciło tempa wymiany i współpracy między dwoma krajami. Wierzę, że Pana wizyta "naciśnie przycisk przyśpieszenia" wymiany pomiędzy Chinami i Polską w epoce po pandemii - powiedział chiński minister.

Wang Yi stwierdził, że w obliczu nowej sytuacji, przedłużającej się pandemii Covid-19, obie strony powinny utrzymywać kontakty na wysokim szczeblu, wspierać koordynację działań i konsultować związek między chińskim 14. planem pięcioletnim a planem „Nowego Polskiego Ładu”. Wzmacniając swoje działania w kierunku zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii oba kraje powinny zacieśniać współpracę w dziedzinie logistyki, medycyny i zdrowia, innowacji naukowych i technologicznych, energii, gospodarki cyfrowej i innych. Chiny zapraszają polskie firmy do Państwa Środka w celu promowania wysokiej jakości produktów i usług oraz jednocześnie mają nadzieję, że Polska zapewni uczciwe, otwarte i niedyskryminacyjne środowisko biznesowe dla chińskich firm do inwestowania i prowadzenia działalności w Polsce. Obie strony powinny wykorzystać „szybki kanał”, do stworzenia warunków dla potrzebnej szybkiej wymiany osób oraz w sposób elastyczny przywrócić i wzmocnić wymianę i współpracę w dziedzinie edukacji, kultury, turystyki, sportu oraz kontaktów młodzieży.

Minister Rau powiedział, że Chiny mogą poszczycić się długoletnią historią wspaniałej cywilizacji i potrafią wykorzystać unikalną wiedzę zgromadzoną przez tysiące lat do rozwiązywania wielu wyzwań stojących przed współczesnym społeczeństwem. Dowiodła to teraz udana i silna reakcja Chin na epidemię. Polska liczy na zwiększenie eksportu swoich produktów rolnych do Chin, pogłębienie współpracy gospodarczej, handlowej, inwestycyjnej, logistycznej oraz w dziedzinie edukacji. Polska z zadowoleniem przyjmuje inwestycje chińskich firm w Polsce i nie będzie stosować dyskryminujących praktyk wobec chińskich podmiotów. Kompleksowa Umowa Inwestycyjna Chiny-UE to najlepszy wybór dla obu stron. Polska i Chiny powinny spokojnie omawiać różnice między obu krajami i dążyć do ich właściwego załatwienia. Polska prowadzi niezależną politykę zagraniczną, rozumie i szanuje słuszne prawa i interesy Chin oraz jest gotowa do aktywnego działania na rzecz zdrowego rozwoju stosunków UE-Chiny oraz współpracy Chiny-CEEC.

Ranking