Komentarz: Ciągłe ożywienie chińskiego handlu zagranicznego daje światu pewność

2021-06-07 20:49:59
Podziel się:

Główny Urząd Celny opublikował w poniedziałek najnowsze dane o imporcie i eksporcie. Całkowita wartość importu i eksportu Chin (w RMB) w pierwszych pięciu miesiącach tego roku wzrosła o 28,2% rok do roku, z czego eksport wzrósł o 30,1%, a import o 25,9%. Z danych jednomiesięcznych, do maja, import i eksport rosły przez 12 kolejnych miesięcy.
Nietrudno zauważyć, że ożywienie handlu zagranicznego Chin jest solidne i silne i budzi nadzieję na globalne ożywienie gospodarcze. Wynika to ze skutecznego zapobiegania i kontrolowania epidemii przez Chiny, które jako pierwsze wznowiły pracę i produkcję, a także dzięki wspólnym wysiłkom chińskiego rządu, przemysłu i przedsiębiorstw. W szczególności terminowe wdrożenie szeregu polityk przez chiński rząd zapewniło silne wsparcie dla firm handlu zagranicznego w odpowiedzi na skutki epidemii. Jednocześnie dalsze ożywienie chińskiego handlu zagranicznego ma pewien związek z rozszerzeniem zakresu szczepień w różnych krajach i ożywieniem popytu międzynarodowego.
Silna zdolność podażowa chińskiego przemysłu i handlu zagranicznego po raz kolejny dowodzi, że chiński rynek może zapewnić dużą liczbę sprzętu medycznego i sprzętu ochronnego, aby wesprzeć globalną walkę z epidemią. Aby pomóc w ożywieniu gospodarczym, chiński rynek może również zapewnić produkty przemysłowe o wysokiej wartości dodanej, których potrzebują poszczególne kraje.
Oczywiście nie da się zastąpić ważnej pozycji Chin w globalnym łańcuchu przemysłowym i łańcuchu dostaw. Silny rynek chiński stał się źródłem zysku, którego międzynarodowe firmy nie mogą ignorować.

Ranking