70. rocznica powstania pierwszego chińsko-zagranicznego joint venture Chipolbrok

2021-06-16 16:47:54
Podziel się:

15 czerwca w Szanghaju odbyły się obchody 70. rocznicy założenia Chipolbrok – pierwszej, od powstania nowych Chin, spółki joint venture z kapitałem chińskim i zagranicznym. Przez ostatnie 70 lat Chipolbrok stale się rozwijał, nie tylko wniósł istotny wkład w rozwój gospodarczy, ale stał się również wzorem współpracy między Chinami a Polską i symbolem przyjaźni obu krajów.

Prezes zarządu COSCO SHIPPING Group, Xu Lirong, stwierdził w swoim wystąpieniu, że Chipolbrok był nie tylko świadkiem rozwoju oceanicznej żeglugi towarowej nowych Chin, był również świadkiem przebiegu wszechstronnej współpracy między Chinami i Polską i przyjaźni obu narodów.

Dyrektor Generalny COSCO SHIPPING Group, Fu Gangfeng, powiedział w swoim wystąpieniu, że Chipolbrok nie tylko zdobył znakomitą reputację w dziedzinie globalnego transportu dużych ładunków, ale także promował gospodarkę, handel i kulturę obu krajów. Wybitny wkład w przyjazną wymianę został w pełni potwierdzony przez rządy obu krajów.

Ambasador RP w Chinach, Wojciech Zajączkowski, powiedział w swoim przemówieniu, że historia Chipolbroku pokazuje, że między Polską i Chinami, mimo odległości oraz wszelkich różnic kulturowych i politycznych, możliwa jest skuteczna, korzystna dla obu stron współpraca biznesowa. W 2021 roku, gdy coraz głębsze stają się podziały międzynarodowe, Chipolbrok pozostaje przykładem harmonijnego współdziałania ponad podziałami.

Chińsko-Polskie Towarzystwo Okrętowe zostało założona 15 czerwca 1951 r. jako joint venture między rządami Chin i Polski i jest pierwszym chińsko-zagranicznym joint venture w Nowych Chinach. Powstanie spółki chińsko-polskiej miało na celu przełamanie blokady gospodarczej i embarga morskiego nałożonego wówczas na Nowe Chiny przez państwa zachodnie oraz otwarcie przejść morskich z Chin do reszty świata.

Ranking