Komentarz: Co Szanghajska Organizacja Współpracy przyniosła światu?

2021-06-16 17:20:04
Podziel się:

15 czerwca br. przypada 20. rocznica powstania Szanghajskiej Organizacji Współpracy. SOW nie tylko skutecznie chroniła pokój w regionie i promowała rozwój regionalny, ale także ustanowiła model obrony multilateralizmu i promowania demokratyzacji stosunków międzynarodowych.
Szanghajska Organizacja Współpracy ustanowiła „Ducha Szanghaju” na początku swojego istnienia, promując wzajemne zaufanie, wzajemne korzyści, równość, konsultacje, szacunek dla różnych cywilizacji i dążenie do wspólnego rozwoju.
Jest to zaawansowana koncepcja współpracy, która zaowocowała zupełnie nowym modelem współpracy, w którym kraje o różnych systemach społecznych i ścieżkach rozwoju współistnieją w harmonii, wspierają członków SOW do osiągania wybitnych wyników we współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, rozwoju gospodarczym i dialogu między cywilizacjami. Jak powiedział sekretarz generalny Szanghajskiej Organizacji Współpracy, Władimir Norow, w ciągu ostatnich 20 lat „Duch Szanghaju” dowiódł swojej żywotności i atrakcyjności międzynarodowej.
Co ważniejsze, SOW zawsze wspierała i praktykowała multilateralizm oraz ustanawiała model nowego typu stosunków międzynarodowych, charakteryzujący się wzajemnym szacunkiem, uczciwością, sprawiedliwością i współpracą, w której wszyscy wygrywają.
SOW przestrzega zasad nieangażowania się, unikania konfrontacji i nieukierunkowania na strony trzecie oraz promuje rozwój porządku międzynarodowego w bardziej sprawiedliwym i rozsądnym kierunku; przestrzega cywilizowanego dialogu i wymiany; zdecydowanie popiera rolę Zjednoczonych Narodów, broni multilateralizmu i skutecznie chroni światowy pokój i stabilność. Są to cenne doświadczenie i oświecenie, jakie przyniósł światu mechanizm SOW, który przetrwał 20 lat.

Ranking