​Komentarz: Zrozum ustawę o wolnym handlu portowym na Hainanie i poczuj determinację Chin do otwarcia się

2021-06-21 20:46:57
Podziel się:

Na konferencji prasowej, która odbyła się w poniedziałek w Pekinie, wielu chińskich urzędników szczegółowo wyjaśniło ogłoszoną i wdrożoną kilka dni temu ustawę o wolnym handlu portowym na Hainanie. To wyraźny sygnał: Chiny będą konsekwentnie rozszerzać swoje otwarcie i promować globalizację gospodarczą.
Statystyki pokazują, że w 2020 r. import i eksport towarów prowincji Hainan wyniosły 93,51 mld RMB, czyli o 1,2 punktu procentowego więcej niż średnia krajowa stopa wzrostu; faktyczne wykorzystanie kapitału zagranicznego przez Hainan przekroczyło 3 mld USD w 2020 r., podwajając się przez trzy kolejne lata. Wykorzystanie kapitału zagranicznego w pierwszym kwartale 2021 r. wyniosło 5,6 mld USD, co oznacza wzrost o 4,3 razy rok do roku.
Sformułowanie ustawy o portach wolnego handlu na Hainanie jest kluczowym krokiem w przekształceniu polityki w normy prawne.
Swoboda i wygoda handlu i inwestycji są głównym celem budowy Portu Wolnego Handlu na Hainanie. Można zauważyć, że ogłoszenie ustawy o wolnym handlu na Hainanie stworzy bardziej atrakcyjne środowisko biznesowe, jeszcze bardziej zwiększy determinację i zaufanie przedsiębiorstw, zwłaszcza finansowanych z zagranicy, do prowadzenia interesów na Hainanie przez długi czas i przyniesie im wiele możliwości inwestycyjnych i liczne korzyści.
Zgodnie z planem, środowisko biznesowe Portu Wolnego Handlu na Hainanie ogólnie osiągnie krajowy poziom pierwszej klasy do 2025 r., a do 2035 r. otoczenie biznesowe zostanie bardziej zoptymalizowane i wyznaczy nowe wyżyn dla otwartej gospodarki Chin.

Ranking