Sylwester Szafarz, były Konsul Generalny RP w Szanghaju, stwierdza: „po 100 latach Komunistyczna Partia Chin stała się najbardziej wpływową partią polityczną na świecie”

2021-06-23 14:35:25
Podziel się:

Sylwester Szafarz, były Konsul Generalny RP, który przez kilka lat pracował w Szanghaju, posiada dogłębną wiedzę na temat Chin i Komunistycznej Partii Chin. Powiedział on, że potencjał gospodarczy Chin oraz pozycja polityczna Komunistycznej Partii Chin w kraju i na świecie wynikają z trzech głównych czynników, a mianowicie:

"pierwszym z nich jest posiadanie oryginalnego systemu polityczno - ideologicznego, który został wypracowany, udoskonalony i rozwinięty w wyniku niewyobrażalnych trudów, wyrzeczeń i chwalebnych zwycięstw; drugim czynnikiem jest bardzo udana i efektywna praktyczna realizacja różnych programów i poczynań politycznych, społecznych, gospodarczych i międzynarodowych oraz stabilność i pracowitość narodu zaś trzecim kluczowym czynnikiem jest nieprzerwane poparcie społeczne dla działalności partii i dla polityki rządu ChRL od 1949 roku do chwili obecnej - w interesach i dla dobra obywateli".

S. Szafarz podkreślił również, iż przez ostatnie 100 lat, KPCh była i jest kierowana przez wybitnych, utalentowanych, odważnych, nowatorsko myślących i charyzmatycznych przywódców oraz zdecydowanych reformatorów najwyższego szczebla (z tzw. pięciu pokoleń przywódców). S. Szafarz jest pod silnym wrażeniem pozytywnego całokształtu dokonań partii i państwa chińskiego w minionym stuleciu, a w szczególności: zorganizowanie słynnego Długiego Marszu, wygranie wojny domowej, pokonanie japońskich agresorów i najeźdźców, proklamowanie Chińskiej Republiki Ludowej, zapewnienie pomyślnego rozwoju społeczno-gospodarczego, wyeliminowanie skrajnego ubóstwa i sprowadzenie go do poziomu „zero” akurat w roku stulecia (to jest niezwykłe, wręcz spektakularne osiągnięcie), utworzenie silnego potencjału kosmicznego, uregulowanie sporów terytorialnych i rozwijanie konstruktywnych stosunków z sąsiadami, położenie nacisku na jakość, nowoczesność i innowacyjność w polityce wewnętrznej i zagranicznej, uniknięcie globalnej konfrontacji i promowanie pomyślnej współpracy ze wszystkimi krajami, organizacjami międzynarodowymi i, szczególnie, z wielkimi mocarstwami - w dążeniu do zbudowania nowego sprawiedliwego i pokojowego ładu międzynarodowego oraz wspólnej przyszłości dla całego rodzaju ludzkiego, odgrywanie wiodącej roli i pomoc dla innych krajów w zwalczaniu zjawisk kryzysowych i pandemii, realizowanie oryginalnej koncepcji socjalizmu o specyfice chińskiej w nowej erze i wiele innych”.

"Odwiedzałem kilkakrotnie miejsce/muzeum I Zjazdu Komunistycznej Partii Chin jako Konsul Generalny RP w Szanghaju. Właśnie tam nastąpił chwalebny początek długiego szlaku stulecia Komunistycznej Partii Chin. Od tego czasu, krok po kroku, partia przekształcała się w najsilniejszą, najbardziej wpływową i największą się siłę polityczną na świecie, liczącą dziś już ponad 90 milionów oddanych członków. W sumie, w ciągu minionych długich lat, jakie upłynęły od 1921 roku, KPCh zdobyła niezwykle bogate i różnorodne doświadczenia - w trosce o dobro Chińczyków i całej ludzkości", stwierdził S. Szafarz.

"Dla mnie klucz do pomyślnej realizacji ww. epokowych zadań jest oczywisty: trafna teoria i praktyka rozwoju, humanizacja, czyli skupienie uwagi władz partyjnych i państwowych na potrzebach własnych obywateli i całej ludzkości - w duchu pokoju, bezpieczeństwa i wzajemnie korzystnej współpracy. W tym rozumieniu - rozwój Chin (sławetny „China’s Rise”) nie jest jedynie rozwojem dla rozwoju, (swoistą „sztuką dla sztuki”) lecz procesem służącym obywatelom Chin i całej planety Ziemia. Stanowi to nadrzędny aspekt ww. socjalizmu o specyfice chińskiej w nowej erze, która niewątpliwie nadchodzi. Życzę, aby była ona jeszcze pomyślniejsza od mijającego stulecia KPCh”, dodał Sylwester Szafarz.

Ranking