Komentarz: Należy przeprowadzić dokładne śledztwo w sprawie poważnych przestępstw przeciwko rdzennej kanadyjskiej ludności

2021-06-23 20:44:12
Podziel się:

We wtorek na 47. sesji Rady Praw Człowieka ONZ, Chiny, reprezentując Rosję, Białoruś, Koreę Północną, Iran, Syrię i inne kraje, przedstawiły wspólne oświadczenie w sprawie kanadyjskiego stanu przestrzegania praw człowieka, wzywając Kanadę do natychmiastowego zaprzestania łamania praw człowieka w swoim kraju.

We wspólnym oświadczeniu wskazano, że Kanada popełniła w historii różne zbrodnie przeciwko swojej rdzennej ludności takie jak: morderstwa, konfiskaty mienia i ziemi oraz prowadzenie działań służących eliminacji kultury lokalnych ludów. Niedawno na terenie indiańskiej szkoły z internatem w Kanadzie znaleziono szczątki 215 rdzennych indiańskich dzieci, zgonów tych dzieci nigdzie nie odnotowano.

Według niepełnych statystyk, ponad 150 tys. dzieci z rdzennych kanadyjskich ludów zostało zmuszonych do opuszczenia rodziców i wstąpienia do tak zwanych „indiańskich szkół z internatem”, z których ponad 50 000 zamęczono na śmierć.

Kiedy Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych uchwaliło w 2007 r. „Deklarację Narodów Zjednoczonych o prawach ludów tubylczych”, zdecydowana większość państw członkowskich głosowała za nią, ale Kanada, wraz z kilkoma innymi krajami, takimi jak Stany Zjednoczone, głosowała przeciwko. Swój sprzeciw wycofała dopiero w 2016 roku.

Życie rdzennych mieszkańców to także życie. Na przestrzeni lat, Kanada dopuściła się wielu nadużyć i przestępstw w dziedzinie praw człowieka. Nie ma kwalifikacji, aby być „wzorowym uczniem” w przedmiocie praw człowieka i dawać wskazówki innym krajom. Im bardziej politycy kanadyjscy chcą atakować Chiny, tym bardziej widać ich polityczne zamiary i niepowodzenie działania własnych rządów!

Ranking