​Komentarz: Gdzie znajdują się "nowe rozwiązania" w nowym chińskim systemie partyjnym?

2021-06-25 21:11:02
Podziel się:

Z okazji 100. rocznicy powstania Komunistycznej Partii Chin, Chiny oficjalnie opublikowały w piątek białą księgę „Nowy system partii politycznych w Chinach”, która ma pomóc światu w pełni zrozumieć systemu partyjny i polityczny ChRL.

W odróżnieniu od powszechnie stosowanego w krajach zachodnich systemu wielopartyjnego, Chiny wdrażają system współpracy wielopartyjnej i konsultacji politycznych pod przewodnictwem Komunistycznej Partii Chin. Taki system jako podstawowy system polityczny w Chinach został wpisany do chińskiej konstytucji.

Gdzie znajdują się "nowe rozwiązania" w nowym chińskim systemie partyjnym?

Po pierwsze to polega na specjalnej relacji między różnymi partiami politycznymi. Nowy system partyjny w Chinach obejmuje Komunistyczną Partię Chin i osiem partii demokratycznych, a także osoby bez przynależności partyjnej. W systemie tym Komunistyczna Partia Chin zajmuje kierowniczą pozycję i sprawuje rządy, a partie demokratyczne nie są partiami opozycyjnymi, tak jak to ma miejsce w zachodnich systemach, ale partiami uczestniczącymi w rządzeniu krajem pod przewodnictwem Komunistycznej Partii Chin.

Od udziału w sprawowaniu władzy państwowej po udział w konsultacjach ważnych wytycznych i polityk oraz wyborów ważnych przywódców. Od udziału w zarządzaniu sprawami państwowymi po udział w opracowaniu i wdrażaniu krajowych wytycznych, polityki, ustaw i przepisów, wszystkie demokratyczne partie mają duży udział w życiu politycznym Chin. KPCh i pozostałe partie demokratyczne stworzyły bliskie i oparte na współpracy partnerstwo.

Po drugie, wyjątkowa "nowość" w nowym chińskim systemie partyjnym polega na procesie podejmowania decyzji i metodzie zarządzania.

Jako duży kraj o populacji 1,4 miliarda obywateli, Chiny mają wiele warstw i grup społecznych. Komunistyczna Partia Chin i osiem partii demokratycznych oraz osoby bezpartyjne zgromadziły przedstawicieli wszystkich środowisk i branż. Dzięki temu nowy rodzaj systemu partyjnego w Chinach respektuje życzenia większości i uwzględnia rozsądne wymagania mniejszości. W związku z tym, może lepiej reprezentować interesy i postulaty różnych klas i różnych grup społecznych.

Ponadto nowy typ chińskiego systemu partyjnego, dzięki rozwiązaniom instytucjonalnym, takim jak konsultacje partyjne, uczestnictwo i dyskusja na temat polityczne oraz demokratyczny nadzór, skupia opinie i sugestie ze wszystkich stron, promuje naukowe i demokratyczne podejmowanie decyzji oraz skutecznie omija niezgodności interesów partyjnych, klasowych i grupowych . Dzięki temu zapewniona zostaje ciągłość i stabilność polityki krajowej.

W czasie ponad 70-letniej historii rozwoju chińskiego nowego typu systemu partyjnego, wykazał się on wyjątkowymi zaletami i silną żywotnością w chińskim życiu politycznym i społecznym, a także pokazuje, że nie ma systemu partyjnego, który byłby powszechnie stosowany we wszystkich krajach na świecie. Taki system musi odpowiadać warunkom krajowym i odzwierciedlać sprawność rządzenia systemu partyjnego, wtedy można dopiero mówić o dobrym systemie partyjnym.

Ranking