​Komentarz: Prawo Bezpieczeństwa Narodowego Hongkongu jest gwarancją ochrony interesów Hongkongu i dobrobytu obywateli

2021-07-09 16:21:46
Podziel się:

Chociaż niektóre antychińskie siły na Zachodzie nadal atakują i dyskredytują Prawo Bezpieczeństwa Narodowego Hongkongu, jego skuteczność w minionym roku dowodzi, że odegrało ono ważną rolę w ochronie interesów Hongkongu i dobrobytu obywateli.
Przede wszystkim zapewnia spokój ludzkich serc. Ustawa o Bezpieczeństwie Narodowym Hongkongu jest wymierzona w małą grupę antychińskich działaczy w Hongkongu oraz zewnętrzne siły i chroni prawa i interesy ogromnej większości obywateli Hongkongu. Według badania przeprowadzonego przez Bauhinia Research Institute, pod koniec czerwca aż 75,7% respondentów było zadowolonych ze skuteczności wdrożenia Prawa Bezpieczeństwa Narodowego Hongkongu. Ponad 70% respondentów uważa, że wdrożenie Prawa Bezpieczeństwa Narodowego Hongkongu zwiększyło ich zaufanie do polityki „jeden kraj, dwa systemy”.
Po drugie, zgodnie z obowiązującym w Hongkongu Prawem Bezpieczeństwa Narodowego status Hongkongu jako międzynarodowego centrum finansowego, żeglugowego i handlowego został w tym roku skonsolidowany i wzmocniony. Poprawiło się otoczenie biznesowe, a jego atrakcyjność dla kapitału zagranicznego wzrosła. Dane pokazują, że w ubiegłym roku kwota pozyskanych funduszy IPO w Hongkongu przekroczyła 500 miliardów dolarów Hongkongu, co stanowi wzrost o ponad 50% rok do roku.
Po trzecie, daje stabilne perspektywy naprzyszłość. W tym roku Chiny uruchomiły „14. plan pięcioletni”, który przyniesie nowe możliwości rozwoju Hongkongu. Środowisko bezpieczeństwa i stabilności wprowadzone przez Ustawę o Bezpieczeństwie Narodowym Hongkongu niewątpliwie stworzyło sprzyjające warunki dla lepszej integracji Hongkongu z ogólnym rozwojem kraju. Według danych opublikowanych niedawno przez Rząd Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu całkowity dochód mieszkańców Hongkongu w pierwszym kwartale 2021 r. wzrósł o 7,5% rok do roku.

Ranking