Komentarz: Dlaczego handel zagraniczny Chin osiągnął najlepszy wynik w tym samym okresie w historii?

2021-07-14 16:11:04
Podziel się:

Z najnowszych danych, opublikowanych we wtorek przez Główny Urząd Celny Chin wynika, że w pierwszej połowie 2021 r. całkowita wartość chińskiego importu i eksportu towarów wzrosła o 27,1% rok do roku, osiągając 18,07 bln juanów RMB. Skala handlu zagranicznego wzrosła o 22,8%, w porównaniu z analogicznym okresem w 2019 roku, przed wybuchem epidemii, osiągając najlepszy poziom w tym okresie historii.

Wynik z połowy 2021 r. w chińskim handlu zagranicznym naprawdę odzwierciedla ciągłą konsolidację ogólnych wysiłków Chin w zakresie zapobiegania i kontroli epidemii oraz rozwoju gospodarczego i społecznego. Ten „wynik” położył również solidne podstawy dla stabilnego i jakościowego wzrostu wolumenu handlu zagranicznego w ciągu roku.

Osiągnięcie tego „wyniku” jest związane z wieloma czynnikami. Po pierwsze, podstawy gospodarcze Chin są stabilne, co zapewnia silne wsparcie dla trwałego i stabilnego wzrostu handlu zagranicznego. Reuters skomentował, że dzięki powstrzymaniu epidemii wcześniej niż partnerzy handlowi, Chiny zaczęły wychodzić z recesji wywołanej przez epidemię w pierwszych miesiącach 2020 roku i „zrealizowały stabilne ożywienie gospodarcze”.

Ponadto, wraz ze wzrostem zasięgu szczepień na całym świecie i trwałym ożywieniem światowej gospodarki, wzrost popytu zewnętrznego spowodował, że handel zagraniczny Chin nadal się ożywia. Oczywiście, należy również zauważyć, że niska stawka w analogicznym okresie ubiegłego roku oraz wzrost cen towarów masowych na rynku międzynarodowym w pewnym stopniu napędzały dane o imporcie i eksporcie w pierwszej połowie tego roku.

Ożywienie handlu zagranicznego Chin jest korzystne nie tylko dla Chin, ale także dla świata. Oprócz dalszej stabilizacji globalnego łańcucha dostaw, chińskie firmy eksportowe odegrały kluczową rolę w globalnej walce z epidemią. Obecnie globalna podaż szczepionek i roztworów szczepionkowych w Chinach odpowiada 1/6 całkowitej światowej produkcji szczepionek. Jest to rzeczywisty wkład Chin w globalną współpracę antyepidemiczną i ożywienie gospodarcze.

Obecnie epidemia zapalenia płuc wywołanego przez koronawirusa wciąż rozprzestrzenia się w wielu miejscach na świecie. Dodatkowo, z powodu wpływu czynników geopolitycznych, wciąż istnieje wiele niepewnych i niestabilnych czynników stojących na drodze rozwoju handlu zagranicznego. Niemniej jednak siła napędowa chińskiego handlu zagranicznego nadal rośnie, a efekty szeregu polityk i środków będą się nadal uwidaczniać. Pomoże to nie tylko utrzymać stabilny wzrost chińskiego handlu zagranicznego, a także przyczyni się do wspólnego rozwoju wszystkich partnerów handlowych i przyniesie korzyści gospodarce światowej.

Ranking