Rada Praw Człowieka ONZ przyjęła rezolucję w sprawie zwalczania rasizmu systemowego

2021-07-14 20:39:25
Podziel się:

13 lipca, 47. posiedzenie Rady Praw Człowieka ONZ uchwaliło rezolucję w sprawie zwalczania rasizmu systemowego, przedłożoną wspólnie przez kraje afrykańskie.
Rezolucja potępiła rasizm systemowy i strukturalny oraz wszelkie formy dyskryminacji rasowej, a także potępiła trwającą dyskryminację rasową i przemoc wobec Afrykanów i osób pochodzenia afrykańskiego ze strony funkcjonariuszy organów ścigania. Rezolucja zobowiązuje Radę Praw Człowieka do ustanowienia międzynarodowego niezależnego mechanizmu eksperckiego, w celu promowania urzeczywistniania sprawiedliwości rasowej i równości. W szczególności do eliminowania skutków kolonializmu i transatlantyckiej spuścizny handlu niewolnikami, pociągania sprawców do odpowiedzialności i zapewniania zadośćuczynienia ofiarom. Ten ekspercki mechanizm będzie co roku składał raport Radzie Praw Człowieka, wraz z Wysokim Komisarzem Praw Człowieka.
Minister Jiang Duan, ze Stałego Przedstawicielstwa Chin przy ONZ w Genewie, przemawiał podczas działań Rady Praw Człowieka w sprawie projektu rezolucji i stwierdził, że tragedia George’a Floyda podkreśla pilność i znaczenie zwalczania rasizmu systemowego i dyskryminacji rasowej w Stanach Zjednoczonych i na świecie. Społeczność międzynarodowa musi działać natychmiast. Rezolucja wyznaczyła społeczności międzynarodowej systematyczny program zwalczania rasizmu systemowego i dyskryminacji rasowej oraz skutecznej ochrony praw człowieka Afrykanów i osób pochodzenia afrykańskiego, Azjatów i osób pochodzenia azjatyckiego, a także rdzennej ludności.
Po raz pierwszy Rada Praw Człowieka ONZ przyjęła rezolucję w sprawie zwalczania rasizmu systemowego po zabójstwie George'a Floyda w Stanach Zjednoczonych.

Ranking