Komentarz: Osiągnięcia Sinciangu w zakresie praw człowieka po raz kolejny demaskują wielkie kłamstwo wymyślone przez Zachód

2021-07-16 14:35:09
Podziel się:

Chiński rząd wydał w środę Białą księgę zatytułowaną „Gwarancja równych praw wszystkich grup etnicznych w Sinciangu”. W oparciu o szczegółowe informacje i bogate dane Biała księga w kompleksowy i trójwymiarowy sposób potwierdza, że ludzie ze wszystkich grup etnicznych w Sinciangu mogą korzystać z pełni praw obywatelskich, politycznych, ekonomicznych, kulturalnych i wolności wyznania. To po raz kolejny zdemaskowało wielkie kłamstwo sfabrykowane przez siły antychińskie na Zachodzie.

Równość narodowościowa jest jedną z podstawowych zasad założenia Nowych Chin. Według Białej księgi, od powstania Nowych Chin, równość i jedność etniczna oraz wspólny dobrobyt i rozwój wszystkich grup etnicznych były podstawowymi zasadami rozwiązywania problemów etnicznych i narodowościowych.

Przez pewien czas siły „Wschodniego Turkiestanu” w kraju i za granicą planowały i przeprowadziły tysiące brutalnych aktów terrorystycznych, które poważnie zagrażały prawom do życia i wolności ludzi wszystkich grup etnicznych w Sinciangu. W związku z tym, rząd chiński podjął szereg środków, w tym zapobiegawcze zwalczanie terroryzmu, które przyniosły niezwykłe rezultaty. Od końca 2016 r., przez ponad cztery kolejne lata, w Sinciangu nie zdarzyły się przypadki brutalnego terroryzmu, a gospodarka i społeczeństwo oraz życie mieszkańców weszły na „ekspresową ścieżkę” rozwoju.

Według danych Białej księgi, od 1978 do 2020 r. dochód rozporządzalny na głowę mieszkańców miast i wsi w Sinciangu wzrósł odpowiednio 108,2 i 116,9 razy w ujęciu nominalnym. Dzięki serii potężnych środków, takich jak ograniczenie ubóstwa w branżach, do końca 2020 r. 2,73 mln ludzi ze wsi w Sinciangu wyszło z biedy, zgodnie z obecnie obowiązującymi standardami, a problem skrajnego ubóstwa został rozwiązany.

W ciągu ostatnich 40 lat populacja narodowości ujgurskiej w Sinciangu wzrosła z 5,5 mln do 12,8 mln, a średnia długość życia wzrosła z 30 do 72 lat.  

Obecnie Sinciang znajduje się w najlepszym okresie rozwoju w historii. Przez okno Sinciangu świat może zobaczyć, jak Chiny przekształciły „równość etniczną” w praktyczne działania mające na celu nieustanną ochronę i promowanie praw człowieka.

Ranking