Komentarz:Dyskryminacja i prześladowania muzułmanów w Stanach Zjednoczonych

2021-07-19 16:34:47
Podziel się:

Stany Zjednoczone są znane jako „kraj demokratyczny". Jeśli chodzi o politykę religijną i rasową, Stany Zjednoczone twierdzą, że wdrażają politykę równości rasowej i etnicznej oraz wolności religijnej, ale w rzeczywistości tak nie jest.

Zwłaszcza od incydentu "11 września" wzrosła „islamofobia” w amerykańskim społeczeństwie, a grupy muzułmańskie i religia islamu są uważane za „inne” i obce siły. Muzułmanie są często w niewytłumaczalny sposób kontrolowani. Arbitralnie odmawia im się wejścia na pokład samolotów, ich zasiłki społeczne przyznawane przez rząd zostały anulowane, a ich konta bankowe są zamykane. Dodatkowo, stawiani są przed sądem bez zarzutów. Nieufność, strach, dyskryminacja, podwójne standardy, restrykcje i tłumienie muzułmanów i islamu przez główne grupy amerykańskie stają się coraz bardziej widoczne w polityce i społeczeństwie, a konflikt między nimi nasila się. Samotność i marginalizacja społeczności muzułmańskiej w Stanach Zjednoczonych stały się silniejsze. Według raportu FBI, po incydencie „9.11” w 2001 roku, przestępstwa z nienawiści wobec muzułmanów w Stanach Zjednoczonych wzrosły o 1600%.

W polityce amerykańskiej „islamofobia” jest najbardziej powszechna wśród konserwatystów i republikanów. W raporcie Pew Research Center z 2017 r. 68% republikanów stwierdziło, że islam nie jest częścią wiodącego społeczeństwa amerykańskiego, a 65% osób stwierdziło, że islam i demokracja nie są wzajemnie zgodne. Poza tym, rząd Stanów Zjednoczonych ma „islamofobię” w procesie imigracyjnym. Ta forma psychologii ksenofobii dotyczy głównie męskich członków populacji muzułmańskiej i ogarnęła społeczność arabską w Stanach Zjednoczonych. Arabscy imigranci muzułmańscy są często deportowani, a ich wizy anulowane.

W Stanach Zjednoczonych istnieje wiele pozarządowych fundacji, które specjalizują się w propagandzie antyislamskiej, wzmacniają głos „islamofobii” i wywołują panikę w społeczeństwie. W latach 2008-2013 Stany Zjednoczone zapewniły finansowanie w wysokości 206 milionów dolarów 33 grupom, których głównym celem było „promowanie uprzedzeń lub nienawiści wobec islamu i muzułmanów”. W tym okresie, łącznie 74 grupy przyczyniły się do pogorszenia stanu „islamofobii” w Stanach Zjednoczonych .

Pewien naukowiec, który od 20 lat bada nastroje antymuzułmańskie w społeczeństwie amerykańskim, wskazał, że tak zwana „islamofobia” osiągnęła swój szczyt wśród republikanów podczas wyborów, a demokraci zawsze podsycają panikę w przededniu rozpoczęcia wojny przez Stany Zjednoczone przeciwko krajom islamskim.

Ranking