Ekologiczna rewitalizacja obszaru zawodów Yanqing

2021-08-02 15:52:20
Podziel się:

Główny obszar zawodów, które będą odbywać się Yanqing znajduje się na górze Xiaohaituo na wysokości 2199 metrów. Aby chronić środowisko góry Xiaohaituo, teren zawodów Yanqing na pierwszym miejscu stawia zasadą ekologii. W 2016 roku, przed rozpoczęciem budowy, właściwi eksperci ds. leśnictwa, wodno-glebowego i ekologicznego przeprowadzili wstępne badania środowiska ekologicznego.
W zależności od oddziaływań na każde drzewo, podczas budowy i charakterystyki roślin, opracowano „dostosowany” plan ochrony. Do tej pory na terenie zawodów ochroną objęto łącznie 313 drzew, przeszczepiono 24tys. drzew ex situ i wybudowano blisko 300 mu (20 hektarów)baz ochronnych ex situ o przeżywalności około 91 %; 11tys. roślin krzewów i traw zostało przesadzonych blisko ziemi. Obecnie wszystkie te rośliny są przesadzane profesjonalnie i starannie pielęgnowane przez profesjonalne jednostki ogrodnicze.


Ranking