Komentarz: Prawda o brutalnej ingerencji USA w wewnętrzne sprawy Chin w kwestiach związanych z Hongkongiem

2021-08-05 14:30:31
Podziel się:

Od czasu objęcia władzy przez nową administrację, Stany Zjednoczone nie zmieniły hegemonicznego zachowania swojego poprzedniego rządu. Przypuściły co najmniej 13 oszczerczych ataków na Chiny w kwestiach związanych z Hongkongiem. Dodatkowo rozgłaszają absurdalną teorię na temat właściwych środków, które sprzyjają długoterminowej stabilności Hongkongu, takich jak wdrożona przez Chiny Ustawy o Bezpieczeństwie Narodowym w Hongkongu i poprawa systemu wyborczego w Hongkongu. Niektóre siły zachodnie zostały zmobilizowane do rozpoczęcia „oblężenia opinii publicznej” przeciwko Chinom, a nawet nałożenia tak zwanych „sankcji” na chińskich urzędników.

Wszyscy Chińczycy, w tym rodacy z Hongkongu, już dawno zdali sobie sprawę, że to, co ci politycy usilnie starają się podtrzymać, to nie prawa człowieka i wolność większości mieszkańców Hongkongu, ale „wolność” małej grupy antychińskiej, która wywołała zamieszki w Hongkongu, działając na szkodę Hongkongu i zagrażając bezpieczeństwu narodowemu. To również „wolności” tych polityków, którzy próbują dalej ingerować w sprawy Hongkongu i pod pretekstem problemów Hongkongu dalej tłumić i powstrzymywać Chin.

Prawdą jest, że niektórzy politycy amerykańscy z udawaną troską o demokrację Hongkongu wtrącają w politykę Hongkongu i ingerują w wewnętrzne sprawy Chin. Prawdą jest, że ci politycy, udając troszczy się o prawa i interesy mieszkańców Hongkongu, próbują wykorzystać Hongkong jako narzędzie do realizacji swoich interesów politycznych, w celu powstrzymywania rozwoju Chin. Tak zwane „stanie po stronie mieszkańców Hongkongu” jest tylko przykrywką, mającą na celu oszukanie świata, co odzwierciedla hipokryzję amerykańskich polityków. Faktyczne działania są wbrew interesom większości mieszkańców Hongkongu.

Dzięki ciągłemu wdrażaniu szeregu skutecznych środków, takich jak Ustawa o Bezpieczeństwie Narodowym Hongkongu, porządek społeczny w Hongkongu został przywrócony, a rozwój powrócił na właściwe tory, co otworzyło nowy rozdział w zakresie sprawnego i umiejętnego zarządzania. Sytuacja w Hongkongu się unormowała, a zasada „jeden kraj, dwa systemy” została lepiej wdrożona. Jest to najsilniejszy kontratak na oskarżenia wysuwane pod adresem polityki Chin wobec Hongkongu przez polityków amerykańskich.

Nikt nie może powstrzymać historycznych kroków ponownego odrodzenia Hongkongu. Chińczycy nigdy nie pozwolą, aby jakiekolwiek obce siły je zastraszyły, uciskały lub zniewalały i nie dopuszczą do blokowania i naruszania zasady „jeden kraj, dwa systemy”.

Ranking