Komentarz: Jeśli Stany Zjednoczone sprzedają broń Tajwanowi, zostaną podjęte stanowcze środki zaradcze

2021-08-06 17:19:56
Podziel się:

Departament Obrony USA ogłosił 4 sierpnia, że Departament Stanu USA zatwierdził plan sprzedaży na Tajwanu w Chinach broni o wartości 750 milionów dolarów. Po raz pierwszy od czasu objęcia władzy obecny rząd USA ogłosił sprzedaż broni na Tajwan. Akcja ta jest poważną ingerencją w wewnętrzne sprawy Chin, podważa suwerenność i interesy bezpieczeństwa Chin, narusza prawo międzynarodowe i podstawowe normy stosunków międzynarodowych, a nawet zasadę jednych Chin i trzy wspólne komunikaty chińsko-amerykańskie, zwłaszcza postanowienia „Komunikatu z 17 sierpnia”. Chiny wyraziły wobec tego stanowczy sprzeciw i zgodnie z rozwojem sytuacji będą zdecydowanie podejmować odpowiednie i niezbędne środki zaradcze.

Zgodnie z trzema wspólnymi komunikatami chińsko-amerykańskimi, zwłaszcza z „Komunikatem z 17 sierpnia”, Stany Zjednoczone uznają, że na świecie są tylko jedne Chiny, Tajwan jest częścią Chin, a rząd Chińskiej Republiki Ludowej jest jedynym legalnym rządem Chin i obiecał stopniowe zmniejszanie sprzedaży broni na Tajwan, aż problem zostanie ostatecznie rozwiązany. Jednak Stany Zjednoczone wielokrotnie naruszały ducha komunikatu i wykorzystywały tak zwaną „Ustawa o stosunkach z Tajwanem” i inne przepisy krajowe do promowania sprzedaży broni na Tajwan, wysyłając fałszywe sygnały do sił separatystycznych „Niepodległość Tajwanu”, zagrażając pokojowi i stabilności na Cieśninie Tajwańskiej i wywierając poważny wpływ na stosunki chińsko-amerykańskie.

Tajwan jest niezbywalną częścią terytorium Chin. W kwestiach związanych z Tajwanem Stany Zjednoczone muszą zrozumieć poważne ostrzeżenie wydane przez stronę chińską – Chiny nigdy nie pozwolą Stanom Zjednoczonym na „cięcie kiełbasek”, aby stale uderzać w „czerwoną linię” Chin. Nie pozwolą też żadnym siłom zewnętrznym w jakikolwiek sposób ingerować w sprawy wewnętrzne Chin.

Ta amerykańska broń nie zapewni Tajwanowi żadnego bezpieczeństwa. Z tego powodu niektórzy tajwańscy internauci wysuwali oskarżenia, że Stany Zjednoczone sprzedały Tajwanowi przestarzałą broń i jest to „ponowne wyłudzanie tajwańskich pieniędzy”.

Ranking