Komentarz: Epidemia uwidoczni "zimną rzeczywistość" amerykańskiego podejścia „kapitał przede wszystkim”

2021-08-18 15:25:51
Podziel się:

Chińska gazeta „Renminribao” opublikowała we wtorek artykuł, w którym czytamy, że zdrowie ludzi jest tylko liczbą w kalkulacji interesów amerykańskich polityków, na tyle nieistotną, że można ją nawet zignorować. „Kapitał przede wszystkim” ma większe znaczenie niż „życie jest najważniejsze”, dlatego reakcja USA na epidemię była wypaczona i to sprawiło, że USA od samego początku kroczyły w złym kierunku w walce z epidemią.

W artykule stwierdzono, że w oczach polityków amerykańskich prawo ludzi do wiedzy oraz prawo do życia i zdrowia są nieistotne w obliczu interesów kapitałowych. Na początku epidemii, w celu ochrony giełdy, ówczesny przywódca USA celowo zignorował wczesne ostrzeżenie przed epidemią, bagatelizował ryzyko epidemii i zmarnował „złoty okres okna” w zapobieganiu i kontroli epidemii.

Według doniesień strony internetowej New York Times, Grupa Robocza Białego Domu ds. Reagowania na Covid-19 i Komisja Bezpieczeństwa Narodowego wspólnie przygotowały 14 lutego 2020 r. memorandum dotyczące reakcji na epidemię, w którym wyraźnie zalecano szereg ścisłych środków kontroli. Jednak decydenci rządu USA natychmiast odrzucili to memorandum po informacji, że odpowiednie środki spowodują załamanie giełdy w USA. Amerykańskie media podały również, że wielu amerykańskich kongresmenów z jednej strony ukrywało epidemię, a z drugiej strony sprzedało dużą liczbę akcji. Ci amerykańscy politycy mają przed oczami jedynie interesy kapitałowe i prywatne, a to od samego początku skierowało walkę Stanów Zjednoczonych z epidemią w złą stronę.

W oczach polityków amerykańskich krótkoterminowe korzyści ekonomiczne zawsze przeważają nad bezpieczeństwem zdrowia publicznego. Po wybuchu epidemii rząd federalny USA i władze wielu stanów chciały ponownie uruchomić gospodarkę, zanim epidemia została naprawdę opanowana, co doprowadziło do odbicia epidemii w USA. Od ponad roku USA nie jest w stanie wyjść z błędnego koła epidemii „pogorszenie-złagodzenie–pogorszenie”, co jest ściśle związane z wahaniem polityki rządu między dążeniem do krótkoterminowych korzyści ekonomicznych a utrzymaniem bezpieczeństwa zdrowia publicznego.

W oczach amerykańskich polityków prawo przetrwania najlepszych i wyeliminowania najgorszych w procesie naturalnej ewolucji może być wymówką do ignorowania życia. Według doniesień, w Stanach Zjednoczonych koszt leczenia nieubezpieczonej osoby zarażonej koronawirusem może sięgać dziesiątek tysięcy dolarów.

Przez pryzmat epidemii ludzie wyraźnie zobaczyli, że system polityczny USA chroni interesy kapitału. Pojęcia demokracji, praw człowieka i równości promowane przez rząd USA od dawna są wyobcowane przez pieniądze i stają się iluzorycznymi mirażami.

Ranking