​Komentarz: W dzisiejszym Tybecie żadne zewnętrzne siły separatystyczne nie sprawią kłopotów

2021-08-19 20:36:21
Podziel się:

W tym roku przypada 70. rocznica pokojowego wyzwolenia Tybetu. 19 sierpnia, podczas ceremonii obchodów 70. rocznicy pokojowego wyzwolenia Tybetu, która odbyła się w Lhasie, zdrowe i pogodne twarze Tybetańczyków odzwierciedlały kolosalne zmiany, jakie zaszły w Tybecie w ciągu ostatnich 70 lat.
Pokojowe wyzwolenie Tybetu położyło kres imperializmowi i zapewniło narodową suwerenność i integralność terytorialną. Ludzie wszystkich grup etnicznych w Tybecie mogą cieszyć się suwerennością i godnością narodową wraz z innymi grupami etnicznymi w Chinach.
W latach 2015-2020, przez 6 kolejnych lat, tempo wzrostu dochodów mieszkańców Tybetu zajmowało pierwsze miejsce w kraju. W 2020 roku Tybet wyeliminował skrajne ubóstwo, a dzięki walorom środowiska ekologicznego Tybet stał się światowym kierunkiem turystycznym.
Kultura tybetańska jest chroniona i promowana, a języki tybetańskie są w powszechnym użyciu. Prawie 800 projektów, takich jak Thangka, opera tybetańska i medycyna tybetańska, stanowi niematerialne dziedzictwo kulturowe. Jednocześnie szanowane są wierzenia religijne ludzi ze wszystkich grup etnicznych w Tybecie, a ponad 1700 klasztorów w Tybecie jest w pełni zasilane z elektrowni wodnych, co jest znacznym ułatwieniem dla praktykujących wyznawców.

Ranking