Komentarz: Chiny nadal są stabilizatorem ożywienia gospodarki światowej

2021-08-20 20:44:04
Podziel się:

Obecnie na świecie rozprzestrzenia się zmutowany szczep koronawirusa Delta, co w pewnym stopniu zakłóciło proces ożywienia światowej gospodarki. W tym kontekście najnowsze dane gospodarcze, opublikowane oficjalnie przez chińską stronę, przyciągnęły w ostatnich dniach szczególną uwagę społeczności międzynarodowej.

W lipcu, z powodu wzrostu niepewnych czynników zewnętrznych, sytuacji powodziowej w kraju i wpływu epidemii w niektórych miejscowościach, nieco spadło tempo wzrostu niektórych głównych wskaźników ekonomicznych Chin. Jednak główne wskaźniki makroekonomiczne Chin pozostają nadal w rozsądnym zakresie, a gospodarka jako całość nadal jest w tendencji ożywienia. Jak wskazuje wielu analityków, Chiny nadal będą stabilizatorem ożywienia gospodarki światowej.

Po pierwsze, aktywne inwestycje dwustronne Chin dodały impetu ożywieniu światowej gospodarki. Chiny są nadal atrakcyjnym miejscem inwestycji na świecie, a chiński rynek zapewnił niespotykane możliwości rozwoju globalnym firmom w cieniu epidemii.

Jednocześnie chińskie inwestycje za granicą pomagają również w ożywieniu gospodarki innych krajów. W porównaniu z gospodarkami rozwiniętymi ożywienie dużej liczby gospodarek rozwijających się wzdłuż trasy „Pasa i Szlaku” jest trudniejsze, a inwestycje z Chin dostarczyły skutecznej pomocy.

Po drugie, chińskie fabryki wypełniają ogromną lukę podaży i popytu na rynku międzynarodowym, spowodowaną przez epidemię i pomagają ustabilizować globalny łańcuch dostaw. Zacieśniła się również wymiana gospodarcza i handlowa między Chinami a największymi gospodarkami. Głęboka integracja gospodarki chińskiej z gospodarką światową nadal trwa, a ożywienie gospodarki światowej nie jest możliwe bez pomocy Chin.

Warto wspomnieć, że Chiny pomagają światu złagodzić presję inflacyjną. Aby złagodzić kryzys wywołany przez epidemię, gospodarki zachodnie, ze Stanami Zjednoczonymi na czele, uruchomiły politykę stymulacji budżetu o ogromnej wartości, która spowodowała wzrost cen wielu surowców do wieloletnich maksimów, a także sprowadziła na świat presję inflacyjną.

Rzeczywiście, w obecnej niepewnej gospodarce światowej bardzo ważne jest, aby gospodarka chińska utrzymała stabilne ożywienie. Wbrew nurtowi antyglobalizacji i protekcjonizmu, Chiny zawsze otwierały swoje drzwi i stale poszerzały otwartość, aby jak najszybciej pomóc gospodarce światowej otrząsnąć się ze skutków epidemii.

Ranking