Komentarz: Kraje nadmorskie mają prawo domagać się odszkodowania, jeśli Japonia nalega na odprowadzanie ścieków jądrowych do morza

2021-08-26 14:19:58
Podziel się:

Według wtorkowych doniesień japońskich mediów, japoński rząd i firma Tokyo Electric Power postanowiły „odprowadzać zanieczyszczoną nuklearną wodę z elektrowni jądrowej Fukushima do morza przez podmorski tunel”. Ich argumentem jest to, że ułatwi to rozprzestrzenianie się skażonej nuklearnie wody w morzu.

Jeśli wiadomość jest prawdziwa, jest to niebezpieczny krok, który japoński rząd podjął jednostronnie pomimo silnego sprzeciwu w kraju i za granicą, zagrażający bezpieczeństwu środowiska i zdrowiu ludzi na świecie. Sąsiadujące kraje w regionie Azji i Pacyfiku, a nawet kraje przybrzeżne na całym świecie, mają prawo do podjęcia działań i żądania odszkodowań od Japonii!

Problem odprowadzania ścieków jądrowych w Fukushimie w Japonii jest związany z bezpieczeństwem globalnego morskiego środowiska ekologicznego oraz życiem i zdrowiem ludzi we wszystkich krajach. Japonia nie powinna odprowadzić do oceanu wody skażonej nuklearnie bez zezwolenia, dopóki nie osiągnie konsensusu z zainteresowanymi stronami i instytucjami międzynarodowymi. Jeśli strona japońska upiera się przy lekkomyślnym działaniu, społeczność międzynarodowa ma pełne prawo do skorzystania z narzędzi prawa międzynarodowego, pociągnięcia jej do odpowiedzialności i wypłaty odszkodowań.

Japonia jest sygnatariuszem konwencji międzynarodowych, takich jak Konwencja ONZ o Prawie Morza, więc nie może uchylać się od odpowiedzialności i zobowiązań międzynarodowych. Jak wskazali odpowiedni eksperci prawa międzynarodowego, o ile tylko odprowadzenie przez Japonię skażonej nuklearnie wody spowoduje poważne szkody dla środowiska, odpowiednie kraje mogą zastrzec sobie prawo do żądania od Japonii odszkodowań od zanieczyszczenia środowiska morskiego i szkód ekologicznych, na podstawie naukowego ustalenia stopnia szkód w danym kraju.

Jako jedyny kraj na świecie, który został zaatakowany bronią jądrową, Japonia powinna mieć głębsze niż inne kraje zrozumienie dla skutków promieniowania jądrowego i zagrożeń nuklearnych. Jednak dotychczasowa postawa i działania Japonii w kwestii uzdatniania wody skażonej nuklearnie pokazują, że nie jest to kraj odpowiedzialny, ale egoistyczny kraj o złych intencjach. Jeśli japońscy politycy, którzy kwestionują międzynarodowe zasady prawne, moralność i sumienie, będą nalegać na pójście własną drogą, ścigną na siebie niesławę i spotka ich zasłużona kara.

Ranking