Komentarz: Kod zwycięstwa Komunistycznej Partii Chin jest ukryty w słowie „ludzie”

2021-08-27 14:26:53
Podziel się:

Jaka jest logika rozwoju i kod zwycięstwa Komunistycznej Partii Chin po stu latach? —— Odpowiedź na to pytanie, które przyciągnęło uwagę społeczności międzynarodowej, daje dokument pt.: „Misja historyczna i wartość działania Komunistycznej Partii Chin”, wydany przez Wydział Publiczny Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin w dniu 26 sierpnia. Odpowiedź brzmi „od ludzi, polegaj na ludziach, dla ludzi”.
Zdaniem Martina Albrowego, akademika Brytyjskiej Akademii Nauk Społecznych, jednym z sekretów Komunistycznej Partii Chin, prowadzących Chińczyków do pomyślnego rozwoju jest to, że Komunistyczna Partia Chin zawsze była zaangażowana całym sercem w służenie ludziom. Patrząc wstecz na wszystkie wysiłki Komunistycznej Partii Chin w minionym stuleciu, chodzi o to, aby Chińczycy naprawdę stali się panami kraju, społeczeństwa i własnego losu, żyli szczęśliwie i dążyli do wspólnego dobrobytu.
Dochód narodowy brutto na mieszkańca przekracza obecnie 10 000 USD, utworzono największą na świecie grupę o średnich dochodach, liczącą ponad 400 milionów ludzi, zbudowano największy na świecie system zabezpieczeń społecznych, co czyni Chiny jednym z najbezpieczniejszych krajów na świecie. To są realne dokonania Chińskiej Republiki Ludowej, odzwierciedlając szczęście i dobrobyt Chińczyków, a także dowodzą wartości walki Komunistycznej Partii Chin w minionym stuleciu. Dzisiejsi Chińczycy mogą patrzeć na świat i są gotowi wnieść większy wkład w światowy pokój i rozwój.
„Rozwój Komunistycznej Partii Chin dowodzi, że kiedy interesy ludzi stawia się na pierwszym miejscu, wszystko jest możliwe” – tak Rosana Cambron, współprzewodnicząca Komunistycznej Partii Stanów Zjednoczonych, podsumowała swoją inspekcję na miejscu w Chinach. Rzeczywiście, jeśli chodzi o KPCh, słowo „ludzie” zostało głęboko zintegrowane z linią krwi i stało się nieodłącznym genem duchowym.
Ludzi zawsze zajmują najwyższą pozycję w naszym sercu – to kod zwycięstwa największej partii świata, a także źródło jej siły do tworzenia lepszej przyszłości. To również wymownie dowodzi, że jakakolwiek próba oddzielenia i zantagonizowania Komunistycznej Partii Chin od narodu chińskiego nie powiedzie się, a wszelkie próby zmuszenia Chińczyków do porzucenia kierownictwa Komunistycznej Partii Chin są skazane na niepowodzenie.

Ranking