Komentarz: Dlaczego KPCh stworzyła „bezprecedensowy cud rozwoju”

2021-08-27 20:19:27
Podziel się:

„Chiny stworzyły bezprecedensowy cud rozwoju… Zasadniczo te sukcesy można przypisać jednej rzeczy, a mianowicie przywództwu Komunistycznej Partii Chin” Ostatnio Sheriff Ghali Ibrahim, dyrektor Wydziału Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Abuja w Nigerii opublikował w mediach artykuł , w którym sprecyzował swoje poglądy na temat osiągnięć rozwoju Chin. Jest wielu międzynarodowych analityków, którzy mają podobne poglądy do Sheriffa. Chcą dowiedzieć się więcej: W jaki sposób KPCh prowadzi obywateli do tworzenia tych cudów rozwoju? Najnowszy dokument opublikowany przez Wydział Publłiczny KC KPCh pt.: „Misja i wartość Komunistycznej Partii Chin” wszechstronnie i dokładnie odpowiada na to pytanie.

Droga decyduje o losie. Najbardziej fundamentalną przyczyną sukcesu rozwoju Chin jest fakt, że KPCh prowadziła naród w niezachwianym podążaniu własną ścieżką. Po II wojnie światowej model zachodni w świecie był uważany za jedyną opcję modernizacji, ale wielu krajom rozwijającym się, które przyjęły model zachodni, nie udało się go wdrożyć. KPCh trzyma się niepodległości i prowadzi naród do znalezienia ścieżki socjalizmu o specyfice chińskiej i tym samym mocno opanowała inicjatywę rozwoju.czyli innowację, koordynację, zielony rozwój i otwartość oraz dzielenie się, co daje Chinom ciągły impuls do przejścia na rozwój wysokiej jakości.

Choć na drodze jest wiele zagrożeń i wyzwań, stuletnie osiągnięcia rozwojowe największej partii politycznej na świecie pokazują, że ma ona doświadczenia i umiejętność prowadzenia Chińczyków do spokojnego radzenia sobie z zagrożeniami i wyzwaniami, zachowania ciągłości i stabilności rozwoju, a jednocześnie przyczynia się do rozwoju świata przy lepszym rozwoju własnego kraju.

Nowa ścieżka modernizacji w stylu chińskim stworzyła nową formę ludzkiej cywilizacji i przełamała mit, że modernizację można osiągnąć tylko poprzez podążanie za kapitalistycznym modelem modernizacji.

Niezachwiane podążanie własną ścieżką, jednocześnie opanowanie ogólnego trendu świata, podążając za prawem rozwoju i nalegając na dążenie prawdy na podstawie faktów – te doświadczenia są również niezbędne dla powodzenia rozwoju KPCh.

W ostatnich latach, w obliczu rosnącej niepewności i niestabilnych czynników w sytuacji międzynarodowej, KPCh dokonała znaczącego strategicznego planu w przyspieszeniu budowy nowego układu rozwoju polegającym na "podwójnym obiegu". Dodatkowo zaproponowała nową koncepcję wspólnego rozwoju,czyli innowację, koordynację, zielony rozwój i otwartość oraz dzielenie się, co daje Chinom ciągły impuls do przejścia na rozwój wysokiej jakości.

Choć na drodze jest wiele zagrożeń i wyzwań, stuletnie osiągnięcia rozwojowe największej partii politycznej na świecie pokazują, że ma ona doświadczenia i umiejętność prowadzenia Chińczyków do spokojnego radzenia sobie z zagrożeniami i wyzwaniami, zachowania ciągłości i stabilności rozwoju, a jednocześnie przyczynia się do rozwoju świata przy lepszym rozwoju własnego kraju.

Ranking