​Komentarz: Nowe możliwości i „złoty klucz” jakie dają Chiny, sprzyjać będą ożywieniu światowego handlu

2021-09-03 20:52:52
Podziel się:

Wieczorem 2 września przewodniczący Chin Xi Jinping wygłosił przemówienie wideo na szczycie The Global Trade in Services Summit of the 2021 China International Fair for Trade in Services, ogłaszając serię nowych środków jakie wdrożą Chiny na rzecz promowania rozwoju handlu usługami. Pokazało to wyraźnie, że Chiny będą nadal rozszerzać swoje otwarcie, które nie tylko stworzy nowe możliwości ożywienia globalnego handlu usługami, ale da „złoty klucz”do rozwiązania światowych problemów gospodarczych.

Jako drugi co do wielkości kraj na świecie działający na rynku usług, odbywające się obecnie w Chinach targi usług są nie tylko ważnym oknem otwarcia Chin, ale także ważną platformą dla świata służącą do korzystania z chińskiego rynku usług.

Zapowiedziane w tym roku przez Chiny środki, dotyczą czterech aspektów. Jest to zwiększenie poziomu otwartości, poszerzenie przestrzeni współpracy, wzmocnienia reguł w sektorze usług oraz dalsze wspieranie innowacyjnego rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Od prac na rzecz wdrażania negatywnej listy transgranicznego handlu usługami w całym kraju, do zwiększenie wsparcia dla rozwoju branży usługowej w krajach objętych inicjatywą „Pasa i Szlaku”, od wsparcia Pekinu i innych miejsc do zawiązywania pierwszych porozumień na wysokim szczeblu dotyczących umów o wolnym handlu opartych na zasad międzynarodowych, do ustanowienia Pekińskiej Giełdy, każdy z tych środków będzie miał ogromne znaczenie.

W tym roku ponad 10 tys. firm z 153 krajów i regionów zarejestrowało się na targach usług w których uczestniczyć będą w formie online i offline. Wśród nich 2400 firm uczestniczyć będzie w trybie offline, co stanowi wzrost o 6% w porównaniu z poprzednią edycją tych targów. Z grupy 500 największych i wiodących firm z branży usługowej na świecie w targach wzięło udział 18% podmiotów, co stanowi wzrost o 9 punktów procentowych w porównaniu z poprzednią edycją targów.

Ranking