Równy dostęp do edukacji dla wszystkich

2021-09-10 15:27:14
Podziel się:

11 czerwca 2019 r. uczniowie trzeciej klasy Szkoły Podstawowej w Jinuoshan, w Xishuangbanna, w prowincji Yunnan, wzięli udział w zajęciach komputerowych.

Milenijny Cel Rozwoju ONZ zakładał zapewnienie wszystkim dzieciom, mężczyznom i kobietom, możliwości ukończenia wszystkich zajęć w ramach edukacji podstawowej do 2015 roku oraz wyeliminowanie różnic między płciami na wszystkich poziomach edukacji do 2015 roku.

W 2008 r. Chiny wprowadziły dziewięcioletni, bezpłatny obowiązek szkolny zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich. Statystyki ONZ pokazują, że od 2008 r. wskaźnik skolaryzacji netto zarówno chłopców, jak i dziewcząt w szkołach podstawowych w Chinach utrzymuje się powyżej 99%, zasadniczo eliminując różnice między płciami w szkolnictwie podstawowym i średnim.

Z danych statystycznych Narodowego Biura Statystycznego Chin w 2019 r. wynika, że odsetek studentek na studiach pierwszego stopnia oraz zawodowych w Chinach wyniósł 51,7%, a udział kobiet w studiach magisterskich wyniósł 50,6%.

Ranking