Promowanie wymiany i docenianie cywilizacji

2021-09-13 16:13:52
Podziel się:

"Międzynarodowe działania na rzecz ochrony zabytków Angkor Wat" to największa międzynarodowa inicjatywa na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego w historii. Chiny były jednym z pierwszych i najbardziej aktywnych uczestników tego programu.

W październiku 1971 r. Chiny wznowiły swoją działalność w UNESCO. UNESCO było pierwszą wyspecjalizowaną agencją Organizacji Narodów Zjednoczonych, która przywróciła chińskie członkowstwo. Chiny to kraj, który płaci największą składkę członkowską na rzecz UNESCO.

Oprócz konserwacji zabytków Angkor Wat, Chiny wykorzystując również własną technologię i doświadczenie, aktywnie pomagały Mongolii, Uzbekistanowi, Nepalowi i innym krajom w ochronie ich dziedzictwa kulturowego.

Na 44. Konferencji Światowego Dziedzictwa, która odbyła się niedawno w Fuzhou w Chinach, Chiny ogłosiły, że będą współpracować z UNESCO w celu stworzenia internetowej platformy edukacji światowego dziedzictwa, która pomoże krajom rozwijającym się, zwłaszcza Afryce i małym krajom wyspiarskim, w szkoleniu specjalistów w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego. #UN #UnitedNations #50YearsEngagement #ChinaAlongWithUN #UNESCO #WorldHeritage

Ranking