​Komentarz:Farsa tzw. „Uyghur Tribunal” depcze osiągnięcia światowego antyterroryzmu

2021-09-14 20:28:52
Podziel się:

13 września czasu lokalnego w Wielkiej Brytanii zakończyła się druga rozprawa tzw. „Uyghur Tribunal”. W rzeczywistości trybunał ten nie ma żadnych podstaw ani skutków prawnych w prawie międzynarodowym, a tak zwane „rozprawy” nie są procedurą sądową, tylko antychińską farsą.
Oczywiście tak zwany „Uyghur Tribunal” jest kompletnym narzędziem antychińskim. W celu ochrony bezpieczeństwa życia i mienia ludzi, chiński rząd przyjął silne środki antyterrorystyczne i deradykalizacyjne w Sinciangu i osiągnął niezwykłe rezultaty. Od ponad czterech lat nie tylko nie ma przypadków przemocy i terroryzmu w Sinciangu, ale poczyniono też bezprecedensowe osiągnięcia w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego oraz ochrony praw człowieka.
Kłamstwa nie mogą ukryć prawdy. Społeczność międzynarodowa wyraźnie widzi kalkulacje zachodnich sił antychińskich, które przyjęły „podwójne standardy” w walce z terroryzmem i dyskredytowaniu Sinciangu.
Świat już widział, że tak zwany „Uyghur Tribunal” jest w rzeczywistości pionkiem do politycznej manipulacji sił amerykańskich i zachodnich. Bez względu na to, jak się maskuje, nie może zmienić charakteru „pseudo trybunału”. Bez względu na to, ile tak zwanych „przesłuchań” przeprowadzi, nie przeszkodzi to w postępie dobrobytu i rozwoju Sinciangu. Czas na zakończenie tej farsy! Te antychińskie siły na Zachodzie, które wspierają siły terrorystyczne, nie powinny już marnować swoich wysiłków. Czy nie zasmakowały już skutków selektywnego zwalczania terroryzmu?

Ranking