Komentarz: Chiny nadal są stabilizatorem światowego ożywienia gospodarczego

2021-09-15 22:03:09
Podziel się:

Obecnie na świecie rozprzestrzenia się zmutowany szczep delta nowego koronawirusa, co w pewnym stopniu zakłóciło proces ożywienia światowej gospodarki. W tym kontekście ostatnie oficjalne dane gospodarcze Chin przyciągnęły szczególną uwagę społeczności międzynarodowej.

W przypadku Chin, w lipcu z powodu wzrostu niepewności zewnętrznej, sytuacji powodziowej w kraju i epidemii w niektórych miejscach, spadła dynamika niektórych głównych wskaźników ekonomicznych. Jednak w skali roku, główne wskaźniki makroekonomiczne Chin są nadal w rozsądnym zakresie, a gospodarka ogółem nadal się ożywia. Jak wskazuje wielu analityków, Chiny nadal będą stabilizatorem światowego ożywienia gospodarczego.

Przede wszystkim aktywne inwestycje dwustronne Chin dodały impulsu do ożywienia światowej gospodarki. Według statystyk Ministerstwa Handlu Chin, od stycznia do lipca br. faktyczne wykorzystanie kapitału zagranicznego w Chinach wyniosło 672,19 mld juanów, co oznacza wzrost rok do roku o 25,5% (w dolarach o 30,9%) oraz wzrost o 26,1% w tym samym okresie w 2019 r. Pokazuje to, że Chiny są nadal popularnym kierunkiem globalnych inwestycji, a chiński rynek stwarza rzadkie możliwości rozwoju globalnym firmom w cieniu epidemii.

Jednocześnie chińskie inwestycje zagraniczne pomagają również w ożywieniu gospodarczym kraju docelowego. Od stycznia do lipca chińskie niefinansowe inwestycje bezpośrednie w krajach położonych wzdłuż „Pasa i Szlaku” wyniosły 11,29 mld USD, co oznacza wzrost o 9,9% rok do roku. W porównaniu z gospodarkami rozwiniętymi, ożywienie dużej liczby gospodarek rozwijających się wzdłuż „Pasa i Szlaku” jest trudniejsze, a inwestycje z Chin zapewniły skuteczną pomoc.

Po drugie, chińskie fabryki wypełniają ogromną lukę podażową i popytową na rynku międzynarodowym spowodowaną epidemią i pomagają ustabilizować globalny łańcuch dostaw. W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2021 roku, chiński import i eksport, eksport oraz import wzrosły odpowiednio o 24,5%, 24,5% i 24,4% rok do roku, a wszystkie wskaźniki wzrostu były najwyższe od 10 lat. Zacieśniła się również wymiana gospodarcza i handlowa między Chinami a największymi gospodarkami. Od stycznia do lipca eksport Chin na tradycyjne rynki, takie jak Stany Zjednoczone, Unia Europejska i Japonia, wzrósł łącznie o 22,6%. Jednocześnie współpraca handlowa Chin z rynkami wschodzącymi nadal się pogłębia, a eksport na rynki wschodzące, takie jak ASEAN, Ameryka Łacińska i Afryka, wzrósł łącznie o 26,5%, podnosząc ogólną stopę wzrostu eksportu o 13 punktów procentowych. Nietrudno zauważyć, że nadal trwa głęboka integracja gospodarki chińskiej z gospodarką światową, a ożywienie gospodarki światowej potrzebuje pomocy Chin.

Rzeczywiście, w obecnej niepewnej gospodarce światowej bardzo ważne jest, aby chińska gospodarka utrzymała stabilne ożywienie. Pomimo niekorzystnych prądów, takich jak antyglobalizacja i protekcjonizm, Chiny zawsze otwierały swoje drzwi i stale poszerzały swoją otwartość, aby jak najszybciej pomóc gospodarce światowej wyjść ze skutków epidemii. Na przykład, obecnie odbywa się piąta edycja Expo China-Państwa arabskie, podczas którego podpisano łącznie 277 umów, a łączna planowana wartość inwestycji i handlu wynosi 156,67 miliardów juanów.

Oczywiście wkład Chin w gospodarkę światową nie ogranicza się do teraźniejszości, ale opiera się na perspektywie długoterminowej. Zawsze „przestrzegać współpracy, bez konfrontacji; przestrzegać otwartości, bez zamykania; przestrzegać obopólnych korzyści, bez gry o sumie zerowej”. Chiny stały się ważnym promotorem globalnej, wspólnej otwartości.

Ranking