Komentarz: Chiny wykonały wszystkie cele Narodowego Planu Działań na rzecz Praw Człowieka

2021-09-30 20:39:22
Podziel się:

29 września Chińskie Towarzystwo Studiów Praw Człowieka i inne instytucje opublikowały raport o chińskim Narodowym Planie Działań na rzecz Praw Człowieka (2016-2020).

Po raz pierwszy Chiny dopuściły trzecią stronę do przeprowadzenia obiektywnego i kompleksowego przeglądu oraz oceny rozwoju praw człowieka w Chinach. Według raportu, 168 celów i zadań zapisanych w Narodowym Planie Działań na rzecz Praw Człowieka (2016-2020) zostało zrealizowanych, a wiele z nich zrealizowano przed terminem.

Stworzenie i wdrożenie krajowego planu działań na rzecz praw człowieka jest obecnie ważną częścią kwestii ochrony praw człowieka w dzisiejszym świecie. Od 2009 roku Chiny formalnie stworzyły narodowy plan dotyczący „praw człowieka”. Obecnie powstał już trzeci plan rozwoju praw człowieka w Chinach. Narodowy Plan Działań na rzecz Praw Człowieka (2016-2020) określał konkretnie 168 celów i zadań. Zgodnie z ostatecznymi wynikami oceny, rząd chiński w ciągu ostatnich pięciu lat, rozwijał ideę rozwoju skoncentrowaną na ludziach i osiągnął wyznaczone cele zgodnie z planem we wszystkich aspektach, między innymi takich jak: „prawa ekonomiczne, społeczne i kulturalne”, „prawa obywatelskie i prawa polityczne”, „prawa konkretnych grup” i „wdrażanie międzynarodowych traktatów o prawach człowieka oraz wymiana i współpraca międzynarodowa”.

Największą uwagę na świecie zwróciło ogłoszenie przez Chiny w lipcu tego roku zbudowanie średnio zamożnego społeczeństwa. Dla dużego rozwijającego się kraju, liczącego ponad 1,4 miliarda mieszkańców, prawo do utrzymania i rozwoju to zawsze podstawowe prawa człowieka. W ciągu nieco ponad 40 lat, 770 milionów ubogich mieszkańców wsi zostało wydźwigniętych z ubóstwa, wkład Chin w światowym ograniczaniu ubóstwa przekracza 70%, a cel redukcji ubóstwa wyznaczony w „Agendzie ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030” został zrealizowany 10 lat przed terminem. W 2020 r. chiński PKB na osobę przez dwa kolejne lata przekraczał 10 000 USD i znajduje się w grupie krajów o średnio-wyższym dochodzie, a luka rozwojowa w stosunku do krajów o wysokich dochodach nadal się zmniejsza...

Ostatnio Chiny wydały plan działania w zakresie praw człowieka na następne pięć lat, podkreślając „prawa środowiskowe”, „prawo i sprawiedliwy dostęp do wysokiej jakości edukacji” oraz inne cele w zakresie praw człowieka, które spełniają nowe wymagania rozwoju gospodarczo-społecznego, odzwierciedlając wolę i gotowość chińskiego rządu w zakresie wzmocnienia i ochrony praw człowieka w Państwie Środka.

Prawa człowieka to nie slogany, a działania. Podstawowym powodem sukcesu ochrony praw człowieka w Chinach, jest to, że Chiny nie ustają w łączeniu uniwersalności praw człowieka z chińskimi warunkami i wspierają prawa człowieka poprzez rozwój. Obserwator rosyjskiej gazety „Labor Daily" Michaił Morozow opublikował niedawno artykuł, w którym pisze, że chiński rząd przeprowadził dogłębne reformy, aby zapewnić stabilność społeczną na dziesięciolecia i dać wszystkim warstwom społeczeństwa możliwość cieszenia się z owoców transformacji. To jest ochrona praw człowieka w stylu chińskim.

Ranking