Komentarz: Chińska mądrość i rozwiązania w służbie ochrony globalnej bioróżnorodności

2021-10-08 21:10:43
Podziel się:

8 października Biuro Informacyjne Rady Państwa wydało Białą księgę „Ochrona bioróżnorodności w Chinach”, przedstawiając społeczności międzynarodowej koncepcję, środki i wyniki ochrony bioróżnorodności w Chinach. Biała księga dowodzi licznych wysiłków podejmowanych przez Chiny na rzecz przestrzegania multilateralizmu i udziału w globalnej współpracy. Jest też przykładem zastosowania chińskiej mądrości i chińskich rozwiązań w ochronie globalnej bioróżnorodności.
Różnorodność biologiczna jest ważnym fundamentem przetrwania i rozwoju człowieka i jest związana z dobrostanem człowieka. Jako jeden z krajów o najbogatszej bioróżnorodności na świecie, Chiny zawsze przywiązywały dużą wagę do ochrony bioróżnorodności. Zwłaszcza w ciągu ostatnich dziesięciu lat Chiny nalegały na priorytetowe traktowanie ekologii i zielonego rozwoju. Z dnia na dzień ulepszano system prawny w zakresie ochrony środowiska i ekologii, nieustannie wzmacniano mechanizm regulacyjny, dzięki czemu ochrona bioróżnorodności weszła w nowy etap.
W Białej księdze wskazano, że w obliczu globalnego wyzwania utraty różnorodności biologicznej wszystkie kraje dzielą wspólną przyszłość. Chiny konsekwentnie praktykują multilateralizm, aktywnie prowadzą międzynarodową współpracę w zakresie ochrony bioróżnorodności i konsultacje w celu osiągnięcia konsensusu. Chiny wnoszą mądrość w promocję globalnej ochrony bioróżnorodności i razem ze społecznością międzynarodową budują wspólnotę życia ludzkiego i naturalnego.
Obecnie tempo wymierania gatunków na świecie przyspiesza, a utrata bioróżnorodności i degradacja ekosystemów stanowią poważne zagrożenie dla przetrwania i rozwoju człowieka, co po raz kolejny prowadzi do wniosku, że cała ludzkość dzieli ten sam los. Jako kraj goszczący piętnaste spotkanie Konferencji Stron Konwencji Narodów Zjednoczonych o różnorodności biologicznej, Chiny będą zachęcać wszystkie strony do sformułowania celów i zadań w zakresie ochrony różnorodności biologicznej na świecie w ciągu najbliższych dziesięciu lat oraz proponować praktyczne i wykonalne ścieżki osiągnięcia bioróżnorodności na świecie.

Ranking