Komentarz: Zachodni „obrońcy praw człowieka” powinni skupić się na rozwiązywaniu własnych problemów związanych z prawami człowieka

2021-10-11 20:26:23
Podziel się:

Kilka dni temu zakończyła się 48. sesja Rady Praw Człowieka ONZ. Podczas prawie miesięcznej konferencji wiele krajów ostro skrytykowało łamanie praw człowieka i hipokryzję polityki praw człowieka w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii i kilku innych krajach. W dniu zamknięcia spotkania uchwalono rezolucję zaproponowaną przez Chiny w sprawie „Negatywnego wpływu kwestii spuścizny kolonializmu na prawa człowieka”, co pokazało, że społeczność międzynarodowa wyraźnie zrozumiała hipokryzję „fałszywych praw człowieka i prawdziwej hegemonii” oraz „fałszywej demokracji i prawdziwej ingerencji” na Zachodzie. Próba Zachodu oczerniania innych krajów i ingerowania w wewnętrzne sprawy innych krajów pod pretekstem praw człowieka nie powiodła się.

Rada Praw Człowieka ONZ miała być platformą konstruktywnego dialogu i współpracy między wszystkimi stronami w kwestii praw człowieka, ale niektóre kraje zachodnie próbowały przekształcić ją w scenę politycznej konfrontacji, atakując i dyskredytując Chiny w kwestiach związanych z Sinciangiem i Hongkongiem. Ale kłamstwo to w końcu kłamstwo. Na tej konferencji prawie 100 krajów wyraziło swoje poparcie dla stanowiska Chin, podkreślając, że Sinciang, Hongkong i Tybet to całkowicie sprawy wewnętrzne Chin i żaden kraj nie powinien się w nie wtrącać. Te sprawiedliwe głosy wyrażają wyraźną postawę społeczności międzynarodowej wobec wywoływania zamieszania przez kraje zachodnie w kwestii praw człowieka.

Ostatnio opublikowano sprawozdanie z realizacji „Państwowego planu działań na rzecz praw człowieka (2016-2020)”. W raporcie tym stwierdzono, że „Państwowy plan działań na rzecz praw człowieka (2016-2020)” został w pełni wdrożony. 168 celów i zadań zostało zrealizowanych, a wiele z nich zostało zrealizowanych przed terminem. Świadczy to o owocnych rezultatach ochrony praw człowieka w Chinach.

Ścieżka rozwoju praw człowieka, którą obrały Chiny zgodna z warunkami krajowymi, nie tylko w pełni chroni prawa człowieka własnych obywateli, ale także promuje rozwój globalnej sprawy praw człowieka. Występ Chin podczas tej sesji to najnowszy wkład w promocję globalnego zarządzania prawami człowieka. Zachodni „obrońcy praw człowieka” powinni skupić się na rozwiązywaniu własnych problemów związanych z prawami człowieka i przestać ingerować w wewnętrzne sprawy innych krajów.

Ranking