Komentarz: „Propozycja chińska” wskazuje kierunek i przyczynia się do budowania wspólnoty życia na Ziemi

2021-10-13 15:14:37
Podziel się:

Przewodniczący Chin, Xi Jinping, we wtorek wziął udział w 15. posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji o Różnorodności Biologicznej za pośrednictwem wideo i wygłosił przemówienie programowe. Xi systematycznie wyjaśniał szereg ważnych kwestii, takich jak: jaki dom Ziemi powinien zostać zbudowany, jak go zbudować i jak Chiny powinny to zrobić. Wskazał kierunek budowania wspólnoty życia na ziemi, wniósł mądrość i siłę Chin oraz pokazał odpowiedzialność dużego kraju.

Różnorodność biologiczna jest podstawą przetrwania i rozwoju człowieka. „Jaką wspólnotę życia na ziemi powinniśmy wspólnie budować” stało się pilnym pytaniem, na które trzeba odpowiedzieć. Na pierwszej światowej konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych na temat cywilizacji ekologicznej świat usłyszał „chińską odpowiedź”. Czyli: zbudować dom Ziemi, w którym panuje harmonia między człowiekiem i przyrodą, gospodarka rozwijają się wraz ze środowiskiem, a kraje na całym świecie rozwijają się razem.

Propozycja Chin zawiera zarówno cele i metody, jak i zasady, którymi należy się kierować, jest pragmatyczna i skupia się na przyszłym rozwoju ludzkości.

Brytyjski magazyn „Nature” zwrócił kiedyś uwagę, że Chiny mają bogate doświadczenie w równoważeniu rozwoju gospodarczego i kontrolowaniu utraty gatunków i ekosystemów, co przyniosło istotne korzyści w pracach nad bioróżnorodnością na świecie.

Nowe chińskie środki promujące ochronę globalnej bioróżnorodności pokazują, że Chiny nieustannie dążą do celu, jakim jest budowa pięknych Chin. Poprzez praktyczne działania nadają więcej impetu promocji zrównoważonego globalnego rozwoju.

Cywilizacja ekologiczna to historyczny nurt rozwoju cywilizacji ludzkiej. Jako ważny uczestnik, współtwórca i lider w budowie globalnej cywilizacji ekologicznej, Chiny wykorzystają tę konferencję jako okazję do tworzenia „Światowych ram bioróżnorodności po 2020 roku” i wniesienia większego wkładu.

Ranking