Komentarz: Skala importu i eksportu rośnie z sezonu na sezon!

2021-10-13 20:50:05
Podziel się:

Najnowsze dane opublikowane w środę przez Główny Urząd Celny Chin pokazały, że łączna wartość importu i eksportu towarów w pierwszych trzech kwartałach tego roku osiągnęła 28,33 biliona juanów, co oznacza wzrost o 22,7% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Eksport i import wzrosły odpowiednio o 22,7% i 22,6%. W ujęciu kwartalnym skala importu i eksportu Chin rosła z kwartału na kwartał, utrzymując szybki wzrost. To w pełni pokazuje, że handel zagraniczny Chin jest stosunkowo odporny, a ogólna tendencja wzrostowa nie uległa zmianie.
Ciągłe ożywienie krajowej gospodarki Chin położyło solidne podstawy pod dalszy wzrost handlu zagranicznego. Świat zewnętrzny zauważył, że główne krajowe wskaźniki gospodarcze Chin utrzymały wzrost w pierwszych ośmiu miesiącach tego roku. Stabilna produkcja krajowa i popyt konsumpcyjny silnie wspierały wzrost handlu zagranicznego. Nie zmieniły się jednak fundamenty długoterminowej poprawy gospodarczej Chin, co wpłynęło na pozytywne oczekiwania i długoterminowe zaufanie na rynku międzynarodowym, co sprzyja stabilnemu ożywieniu handlu.
Jednocześnie niezbędne są skuteczne narzędzia polityczne. Od początku tego roku rząd chiński wprowadził szereg polityk stabilizacji handlu zagranicznego, w tym przyspieszenie rozwoju nowych form i modeli handlu zagranicznego, dalsze pogłębienie reformy ułatwień w handlu transgranicznym, optymalizację otoczenia biznesowego w portach oraz promocję reform i innowacji w handlu i inwestycjach w pilotażowych strefach wolnego handlu.
Ponadto poprawa otoczenia zewnętrznego przyniosła również korzyści dla handlu zagranicznego Chin. Stałe ożywienie handlu zagranicznego Chin, jako największego kraju w światowym handlu towarami, ma oczywise znaczenie w stabilizacji globalnego łańcucha przemysłowego i łańcucha dostaw.

Ranking