Komentarz: Pięciopunktowa inicjatywa Chin na rzecz wsparcia globalnych połączeń, łączności i komunikacji pokazuje chińską odpowiedzialność

2021-10-15 19:53:05
Podziel się:

„Musimy podążać za ogólnym trendem rozwoju świata, promować globalną współpracę w dziedzinie transportu i napisać nowy rozdział w dziedzinie połączeń infrastruktury, niezakłóconego handlu i inwestycji oraz integracji cywilizacji" - stwierdził w swoim przemówieniu Xi Jinping podczas ceremonii otwarcia Drugiej Światowej Konferencji Zrównoważonego Transportu ONZ. Przywódca Chin podczas tego wydarzenia przedstawił pięciopunktowe pragmatyczne propozycje na rzecz rozwoju globalnego transportu.

Rozwój gospodarczy wymaga przede wszystkim sprawnego transportu. Obecnie, ze względu na wpływ epidemii Covid-19, ożywienie gospodarki światowej jest słabe, a kraje borykają się z problemem nierównomiernego rozwoju. „Wspieranie otwartości i promowanie wzajemnych połączeń”, „Wspieranie wspólnego rozwoju i promocja sprawiedliwości oraz korzyści dla społeczeństwa”, „Wspieranie stymulowania innowacji i zwiększania tempa rozwoju”, „Wspieranie jako priorytetu ekologii, realizacji zielonego rozwoju i niskoemisyjności”, „ Wspieranie multilateralizmu i poprawy globalnego zarządzania”. Przewodniczący Xi Jinping wysunął tą pięciopunktową inicjatywę podczas swojego wystąpienia, które wskazało kierunek wspierania rozwoju globalnego zrównoważonego transportu.

Można zauważyć, że koncepcja rozwoju transportu wysokiej jakości w Chinach jest zgodna z ogólnym trendem rozwoju świata, jednocześnie wprowadzane zostają do tej koncepcji chińskie doświadczenia.

Chiny wspierają rozwój globalnego zrównoważonego transportu własnym rozwojem. Chiny stały się gospodarką o największej ilości połączeń morskich oraz posiadają największy na świecie wolumen handlu towarami. Ogólnie ponad 40 000 pociągów kursuje między Chinami a Europą, docierając do 174 miast w 23 europejskich krajach. Wśród ponad 200 dokumentów o współpracy, które Chiny podpisały ze 140 krajami i 32 organizacjami międzynarodowymi w celu wspólnej budowy inicjatywy „Pasa i Szlaku”, większość z nich dotyczyła współpracy w zakresie połączeń transportowych.

Na obecnej konferencji przewodniczący Xi Jinping ogłosił również powstanie ważnej inicjatywy. Chiny utworzą Chińskie Międzynarodowe Centrum Innowacji i Wiedzy na temat Zrównoważonego Transportu. Ambasador Danii w Chinach Thomas Moller uważa, że pokazuje to odpowiedzialność Chin, które wraz ze społecznością międzynarodową podejmują wspólne działania na rzecz wspierania globalnego rozwoju transportu i wdrażania Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju do 2030 r.

Ranking