Wspólne wysiłki na rzecz walki z globalnymi zagrożeniami i wyzwaniami

2021-10-18 16:40:16
Podziel się:

21 września 2021 r. przewodniczący Chin Xi Jinping, za pośrednictwem wideo, wziął udział w debacie ogólnej 76. Zgromadzenia Ogólnego ONZ podczas której wygłosił ważne przemówienie.

W swoim wystąpieniu Xi Jinping zaprezentował inicjatywę dotyczącą globalnego rozwoju, podkreślając wagę rozwoju, przyspieszenia realizacji Agendy ONZ na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, poprawy warunków życia ludzi oraz ochrony i promowania praw człowieka poprzez rozwój.

Xi Jinping stwierdził, że należy zwrócić uwagę na szczególne potrzeby krajów rozwijających się i skupić się na rozwiązywaniu problemu nierównomiernego rozwoju między krajami i wewnątrz krajów. Xi Jinping zaproponował dalsze stymulowanie innowacji i współpracy w celu osiągnięcia przełomowego rozwoju.

Podkreślił również potrzebę przestrzegania harmonijnego współistnienia człowieka i przyrody. Według Xi Jinpinga należy skoncentrować się na promowaniu współpracy w takich dziedzinach jak ograniczanie ubóstwa, bezpieczeństwo żywnościowe, walka z epidemią oraz opracowywanie szczepionek, finansowanie rozwoju, zmiany klimatyczne i ekologiczny rozwój, industrializacja, gospodarka cyfrowa, wzajemne połączenia oraz budowanie międzynarodowej społeczności ze wspólną przyszłością dla globalnego rozwoju.

Ranking