Komentarz: Chiny zawsze będą budowniczym światowego pokoju

2021-10-26 14:53:10
Podziel się:

Przewodniczący Chin Xi Jinping wygłosił przemówienie podczas spotkania upamiętniającego 50. rocznicę przywrócenia Chińskiej Republiki Ludowej mandatu w ONZ. Podkreślił, że Chiny będą trzymać się drogi pokojowego rozwoju i zawsze będą budowniczym światowego pokoju. Tego samego dnia sekretarz generalny ONZ, Antonio Guterres, wyraził podziękowanie Chinom za odegranie ważnej roli i wniesienie znaczącego wkładu w promowanie pokoju i rozwoju na świecie.

Jako członek-założyciel ONZ, Chiny zawsze opowiadają się za rozwiązywaniem sporów w sposób pokojowy, zdecydowanie sprzeciwiają się częstemu używaniu siły lub groźbie jej użycia w sprawach międzynarodowych oraz aktywnie uczestniczą w politycznym rozwiązywaniu głównych problemów regionalnych, takich jak kwestia nuklearna na półwyspie koreańskiej i w Iranie.

Jak Chiny mogą zawsze być budowniczym światowego pokoju? Dzieje się tak nie tylko dlatego, że pokój jest dziedzictwem kulturowym narodu chińskiego od ponad 5000 lat, ale także dlatego, że pokój jest genem zintegrowanym z krwią chińskiej partii rządzącej. Z tego powodu Chiny wielokrotnie publicznie twierdziły, że bez względu na to, do jakiego stopnia się rozwiną, nigdy nie będą dążyć do hegemonii ani angażować się w ekspansję.

Jeśli mówi się, że przywrócenie mandatu Chin w Organizacji Narodów Zjednoczonych 50 lat temu było wynikiem wspólnych wysiłków wszystkich krajów miłujących pokój i sprawiedliwość na świecie, to dziś Chiny, które trzymają się pokojowe rozwoju, stały się podstawą siłą utrzymania pokoju na świecie, a także wkroczyły na nową drogę bycia silnym, ale nie hegemonii, aby wnosić doniosły wkład w sprawę postępu ludzkości.

„Ludzkość powinna żyć w harmonii i spokoju, iść naprzód w kierunku budowania społeczności ze wspólną przyszłością dla ludzkości i wspólnie tworzyć lepszą przyszłość.” Inicjatywa Xi Jinpinga wyraża się wspólne marzenie ludzkości od tysięcy lat. Pokój jest wspólną wartością całej ludzkości i nieustannym dążeniem Chińczyków. Pozostać budowniczym światowego pokoju – to uroczyste zobowiązanie Chin, które musi być wytrwałym i pragmatycznym działaniem.

Ranking