Komentarz: Chiny zdecydowanie bronią prawdziwego multilateralizmu

2021-10-27 16:45:22
Podziel się:

„Powinniśmy zdecydowanie bronić autorytetu i statusu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz wspólnie praktykować prawdziwy multilateralizm.” Przewodniczący Chin Xi Jinping wygłosił w poniedziałek przemówienie podczas spotkania upamiętniającego 50. rocznicę przywrócenia mandatu Chińskiej Republiki Ludowej w ONZ. Xi ponownie sprecyzował chińskie stanowisko w kluczowej kwestii „jakiego ładu międzynarodowego świat potrzebuje ”. Podkreślił, że Chiny trzymają się drogi multilateralizmu i zawsze będą obrońcą ładu międzynarodowego. W kontekście obecnej epoki powyższe konkluzje przewodniczącego Xi mają duże znaczenie praktyczne.

W związku z zachodzącymi w tym stuleciu zmianami i aktualną sytuacją epidemiczną światowy pokój i rozwój stoją przed wieloma wyzwaniami. Pod sztandarem tak zwanych „reguł” i „multilateralizmu” niektóre mocarstwa zachodnie bezmyślnie niszczą porządek międzynarodowy, prowokują konfrontacje i podziały oraz próbują narzucać swoją wolę i standardy innym, co poważnie narusza cele i zasady Karty ONZ.

Jako członek-założyciel Organizacji Narodów Zjednoczonych bardzo ważnym doświadczeniem 50-letniej współpracy Chin z ONZ jest stałe trzymanie się ideałów ONZ i niezachwiane podążanie ścieżką multilateralizmu. W swoim przemówieniu przewodniczący Xi po raz kolejny podkreślił, że wszystkie kraje na świecie powinny podtrzymywać postawę szacunku, pielęgnować i chronić wielką rodzinę ONZ i nie używać tej organizacji wyłącznie do własnych celów. Xi zaznaczył, że zasady międzynarodowe mogą być wspólnie opracowane tylko za zgodą 193 państw członkowskich ONZ. Decyzje nie mogą być podejmowane przez poszczególne kraje lub grupy krajów. Reguły międzynarodowe powinny być wspólnie przestrzegane przez 193 państwa członkowskie ONZ i nie powinno być żadnych wyjątków. Te jasne wnioski dodatkowo wzbogaciły konotacje „prawdziwego multilateralizmu”, nadając chińską siłę do utrzymania autorytetu i statusu Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Ranking