Xi Jinping za pośrednictwem łącza wideo brał udział w dalszej części 16. Szczytu G20

2021-11-01 15:06:53
Podziel się:

Wieczorem 31 października przewodniczący Chin, Xi Jinping, z Pekinu, za pośrednictwem łącza wideo, brał udział w dalszej części 16. Szczytu G20, przedstawiając swoje poglądy w takich kwestiach, jak zmiany klimatyczne, energia i zrównoważony rozwój.

Xi Jinping zwrócił uwagę, że zmiany klimatyczne i kwestie energetyczne są obecnie ważnymi globalnymi wyzwaniami i dotyczą wspólnych interesów społeczności międzynarodowej oraz wiążą się z przyszłością Ziemi. Chęci i motywacje społeczności międzynarodowej do wspólnego radzenia sobie z wyzwaniami wciąż rosną, a kluczem jest podejmowanie praktycznych działań.

Xi Jinping zwrócił uwagę, że epidemia koronawirusa po raz kolejny pokazała, że losy i interesy wszystkich krajów są ze sobą powiązane. Promowanie zrównoważonego rozwoju krajów rozwijających się przyniesie korzyści mieszkańcom tych krajów, a także wpłynie na przyszłość i los ludzkości oraz całej planety.

Xi Jinping podkreślił, że Chiny uruchomiły niedawno globalną inicjatywę dotyczącą rozwoju, wzywając społeczność międzynarodową do przyspieszenia realizacji Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i promowania silniejszego, bardziej ekologicznego i zdrowego rozwoju globalnego. Kraje grupy G20 powinny budować konsensus i wzmocnić działania w tym zakresie.

Po pierwsze, należy dawać priorytet rozwojowi i wdrażać koncepcję skoncentrowaną na ludziach. Niezbędne jest wzmocnienie dobrobytu ludzi i wprowadzanie wszechstronnego rozwoju ludzi jako punktu wyjścia i celu oraz umieszczenie współpracy rozwojowej na eksponowanym miejscu w globalnej makropolityce i w agendzie G20 oraz skupienie się na rozwiązywaniu problemów takich jak ubóstwo i niezrównoważony rozwój. Po drugie należy podtrzymywać orientację na działanie i promować pragmatyczną współpracę. Chiny chcą nadal wnosić jeszcze więcej chińskiej mądrości i rozwiązań za pośrednictwem platformy G20. Po trzecie, należy działać w kierunku obopólnych korzyści i korzystnych wyników oraz budować partnerstwo. Globalna inicjatywa rozwoju zaproponowana przez Chiny będzie głęboko zintegrowana z Agendą ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, co będzie wspólnie wspierać sprawę globalnego rozwoju.

Szczyt przyjął „Deklarację ze Szczytu Rzymskiego przywódców grupy krajów G20”.

Ranking