Komentarz: Kluczem dla krajów grupy G20 do reagowania na wyzwania jest podjęcie praktycznych działań

2021-11-01 20:02:38
Podziel się:

„Chęć i motywacja społeczności międzynarodowej do wspólnej pracy w celu poradzenia sobie z wyzwaniami stale rośnie, a kluczem jest podjęcie praktycznych działań”, apelował wieczorem 31 października przewodniczący ChRL Xi Jinping do uczestników 16. szczytu G20. Xi Jinping wziął udział w tym wydarzeniu za pośrednictwem łącza wideo.

Zmiany klimatyczne i kwestie energetyczne to obecnie pilne globalne wyzwania. Ludzie zauważyli, że chociaż chęć i determinacja społeczności międzynarodowej do współpracy w celu poradzenia sobie z wyzwaniami wciąż rośnie, to ze względu na różne stanowiska i żądania niektórych krajów często brakuje realnych działań w radzeniu sobie z globalnymi wyzwaniami.

Jakich praktycznych działań potrzebuje społeczność międzynarodowa w obliczu wyzwań związanych z problemem energetycznym oraz ze zmianami klimatu? Przewodniczący Xi Jinping przedstawił na szczycie w Rzymie trzy inicjatywy: przyjęcie kompleksowych i wyważonych środków politycznych, pełne i skuteczne wdrożenie Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu i Porozumienia Paryskiego oraz zwiększenie wsparcia dla krajów rozwijających się. Te trzy inicjatywy są kontynuacją ducha przemówienia przewodniczącego Xi Jinpinga wygłoszonego w pierwszej fazie rzymskiego szczytu.

W odpowiedzi na zmiany klimatu Chiny zawsze były aktywne. Niedawno opublikowano białą księgę pt. „Polityka i działania Chin na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym”, która szczegółowo opisuje postęp i skuteczność chińskich reakcji na zmiany klimatyczne w ostatnich latach. Na szczycie w Rzymie, Chiny potwierdziły, że będą dążyć do osiągnięcia szczytu emisji dwutlenku węgla do 2030 r. i neutralności węglowej do 2060 r. Oznacza to, że Chiny, jako największy na świecie kraj rozwijający się, w najkrótszym czasie dokończą największą na świecie redukcję emisji dwutlenku węgla. Chińska ambicja i odpowiedzialność są w tej kwestii oczywiste.

Na szczycie w Rzymie, Xi Jinping ogłosił konkretne chińskie działania mające na celu osiągnięcie szczytu emisji i neutralności węglowej, w tym opublikowanie planów i środków wspierających w kluczowych obszarach i branżach w najbliższym czasie. To kolejny przykład praktycznych działań Chin.

W czasie szczytu G20 w Rzymie, w Glasgow w Szkocji otwarto 26. konferencję ONZ w sprawie zmian klimatu (COP26). Ludzie oczekują, że społeczność międzynarodowa, zwłaszcza kraje rozwinięte, mogą wypełnić swoje obietnice w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu i zwiększyć swoje wsparcia dla krajów rozwijających się. W tym kontekście bardziej realistyczna jest chińska propozycja mówiąca o tym, że „kluczem jest podejmowanie rzeczywistych działań”.

Obserwatorzy zauważali, że Chiny niedawno przedstawiły globalną inicjatywę rozwoju, której celem jest wsparcie silniejszego, bardziej ekologicznego i zdrowego globalnego rozwoju. Podczas tego szczytu przewodniczący Xi Jinping przedstawił konkretne propozycje, kładąc nacisk na priorytet rozwoju i wdrażanie koncepcji skoncentrowanej na ludziach oraz na zorientowanie na działanie, promowanie pragmatycznej współpracy i działanie z zachowaniem obopólnych korzyści w celu budowy partnerstwa. Idee te są w dużej mierze zgodne z duchem „Deklaracji szczytu przywódców G20 w Rzymie” przyjętej na tym szczycie i niewątpliwie pomogą grupie G20 w wywiązywaniu się z odpowiedzialności i służyć będą wzmocnieniu realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2030.

Ranking