Komentarz: Działanie na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu

2021-11-03 15:13:18
Podziel się:

„Utrzymanie wielostronnego konsensusu”, „Skupienie się na praktycznych działaniach” i „Przyspieszenie zielonej transformacji” – koncentrując się na sposobach poradzenia sobie ze zmianami klimatu, przewodniczący Chin Xi Jinping przesłał swoje pisemne przemówienie i przedstawił w nim powyższe trzy sugestie na 26. Szczycie Przywódców Konferencji Stron (COP26) Ramowej Konwencji ONZ w sprawie Zmian Klimatu .

„Multilateralizm to dobra recepta” – ta propozycja przewodniczący Xi Jinpinga zawiera kryterium dotyczące globalnego przeciwdziałania zmianom klimatu. W tym celu wszystkie strony powinny przestrzegać „Ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu” i „Porozumienia Paryskiego” oraz wypełniać „wspólne, ale zróżnicowane obowiązki”. W szczególności kraje rozwinięte muszą nie tylko same robić więcej , ale także zapewnić wsparcie dla krajów rozwijających się.

Czy walka ze zmianami klimatu wpłynie na rozwój gospodarczy? Takie pytanie zadają niektóre kraje. Xi Jinping zaproponował „przyspieszenie zielonej transformacji” i napędzanie zielonego rozwoju gospodarki i społeczeństwa dzięki innowacjom technologicznym, aby społeczność międzynarodowa znalazła nowy kanał służący koordynowaniu rozwoju i ochrony środowiska.

Chiny aktywnie promują zieloną transformację gospodarki i zdecydowanie powstrzymują rozwój energochłonnych i wysokoemisyjnych projektów. Niedawno Chiny wydały szereg rozporządzeń i wprowadziły szereg środków służących stworzeniu systemu zmierzającego do szczytu i neutralności emisji dwutlenku węgla oraz polityki „1+N”. Chiny obiecały również, że nie będą uczestniczyć w nowych projektach zagranicą rozwijających energię pochodzącą z węgla. Wszystko to w pełni pokazuje zaangażowanie Chin we współpracę z innymi krajami na ścieżce ekologicznego, niskoemisyjnego i zrównoważonego rozwoju.

28 października Chiny oficjalnie przedłożyły do sekretariatu Ramowej Konwencji ONZ w sprawie Zmian Klimatu dokumenty pt. „Wdrażanie przez Chiny ustalonych na szczeblu krajowym wkładu w ochronę środowiska oraz nowych celów i środków” oraz „Długoterminową strategię na rzecz osiągnięcia przez Chiny niskiej emisji gazów cieplarnianych do połowy stulecia”. Są to konkretne przedsięwzięcia Chin mający na celu wdrożenie „Porozumienia Paryskiego”. Sekretarz Wykonawczy "Konwencji" Patricia Espinosa zwróciła uwagę, że dzięki bliskim kontaktom z krajami G20, wie, że "zwłaszcza Chiny, mają bardzo silną determinację do wypełnienia swoich zobowiązań".

Ranking