Komentarz: Chiny pobudzają region Azji i Pacyfiku do „patrzenia w przyszłość i pójścia do przodu”

2021-11-11 20:31:04
Podziel się:

„Azja jest naszym naturalnym rynkiem, tutaj znajdują się nasi najważniejsi partnerzy handlowi” – powiedział Rodrigo Yáñez, wiceminister spraw zagranicznych Chile odpowiedzialny za międzynarodowe kontakty gospodarcze. Jako ważny biegun pobudzenia wzrostu światowej gospodarki, region Azji i Pacyfiku jest testowany przez epidemię i zewnętrzne czynniki polityczne. Czy nadal będzie utrzymywał swoją dotychczasową przewagę, jak oczekuje tego Yáñez? 11 listopada przewodniczący Chin Xi Jinping udzielił solidnej odpowiedzi na to pytanie w swoim przemówieniu na szczycie liderów biznesu krajów APEC: „Bez względu na to, jak ewoluuje sytuacja na świecie, przewaga odporności i silnej dynamiki gospodarki Azji i Pacyfiku nie ulegnie zmianie”. „Należy patrzeć w przyszłość i iść do przodu…” - dodał chiński przywódca.

Od 2013 roku Xi Jinping wielokrotnie wygłaszał przemówienia na arenie APEC. W tym roku przed rozwojem regionu Azji i Pacyfiku stoją nowe wyzwania i możliwości. Z jednej strony, gospodarka Azji i Pacyfiku jest liderem, wykazując dynamikę ożywienia pomimo trwania na świecie epidemii. Postęp w zakresie mechanizmów wielostronnych, takich jak Regionalne Kompleksowe Partnerstwo Gospodarcze (RCEP) oraz Kompleksowe i Progresywne Partnerstwo Transpacyficzne (CPTPP), nadało nowy impuls ożywieniu gospodarki Azji i Pacyfiku po epidemii. Z drugiej strony, Stany Zjednoczone wykazując mentalność z czasów zimnej wojny i potrzebę utrzymania hegemonii, angażują się w politykę grupową w regionie Azji i Pacyfiku, taką jak „mechanizm czterostronny” i „trójstronna współpraca w zakresie bezpieczeństwa”, próbując zacząć od nowa, tworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa, stabilności i współpracy na rzecz rozwoju w regionie Azji i Pacyfiku.

„Wytyczanie linii według ideologii i angażowanie się w małe kręgi geopolityczne ostatecznie nie będzie miało przyszłości. Region Azji i Pacyfiku nie może i nie powinien wracać do stanu konfrontacji i podziału z czasów zimnej wojny.” - sprecyzował w przemówieniu swoje jasne poglądy na ten temat Xi Jinping. Wezwał on wszystkie strony do zdecydowanego dążenia do celu, jakim jest zbudowanie wspólnoty ze wspólną przyszłością w regionie Azji i Pacyfiku oraz przedstawił czteropunktową inicjatywę „zwalczania epidemii ze wszystkich sił”, „utrzymania otwartej współpracy”, „promocji zielonej transformacji” i „aktywnego pobudzania innowacji”.

W tym roku przypada 30. rocznica przystąpienia Chin do APEC. W ciągu ostatnich 30 lat Chiny stopniowo zmieniły się od szeregowego uczestnika do lidera i promotora rozwoju APEC poprzez ciągłe rozszerzanie otwarcia. Xi Jinping wielokrotnie uczestniczył w nieformalnych spotkaniach liderów APEC i proponował zbudowanie wspólnoty ze wspólną przyszłością w regionie Azji i Pacyfiku, która silnie wspierałaby rozwój regionalny i globalny.

W ciągu ostatnich 30 lat, dzięki wysiłkom Chin i członków APEC, wielkość wymiany handlowej i PKB regionu Azji i Pacyfiku stanowiły 47% i 60% wielkości całego świata. Obecnie, czy to do walki z epidemią COVID-19, czy do osiągnięcia stabilnego ożywienia gospodarczego, potrzebne jest otwarte środowisko i nierozłączna współpraca krajów regionu.

Ranking