Komentarz: „Ludzie są panami kraju” to prawdziwa demokracja

2021-11-13 19:33:56
Podziel się:

O efektywności systemu demokratycznego danego kraju decyduje to, czy społeczeństwo ma wpływ na politykę.

Czym więc jest prawdziwa demokracja? Ogłoszony kilka dni temu Komunikat VI Plenum Komitetu KC KPCh streszcza praktykę budowania demokracji w Chinach, podkreślając rozwój całego procesu demokracji ludowej i dbając o to, by społeczeństwo miało decydujący głos w kraju. Pozwala to na powrót do pierwotnego znaczenia demokracji, a także umożliwia społeczności międzynarodowej głębsze zrozumienie i wgląd w model demokratyczny Chin.

Demokracja nie jest patentem krajów zachodnich. Wszystkie kraje mają prawo wybrać własną ścieżkę demokratycznego rozwoju. W ciągu stu lat rządów KPCh prowadziła ludzi ścieżką rozwoju demokracji ludowej. Ta ścieżka przełamała zachodni „demokratyczny mit”, pokazała duże zaufanie Chińczyków do własnego systemu politycznego i stanowiła użyteczne odniesienie dla ogromnej liczby krajów rozwijających się w badaniu modeli demokratycznych odpowiednich dla ich warunków narodowych.

W przyszłości KPCh będzie nadal aktywnie uczyć się i czerpać ze wszystkich pożytecznych osiągnięć światowej cywilizacji, ale nigdy nie zaakceptuje powściągliwych rozmów z zewnątrz. Upadł już zachodni „model demokratyczny”. Pod przywództwem KPCh naród chiński będzie szedł zdecydowanie naprzód demokratyczną drogą, bo „naród jest panem kraju”.

Ranking