Komentarz:Tym razem Stany Zjednoczone nie powinny ponownie zawieść świata!

2021-11-15 20:51:50
Podziel się:

Wieczorem 13 listopada czasu lokalnego podczas 26. Konferencji Stron (COP26) Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, która odbyła się w Glasgow w Wielkiej Brytanii, osiągnęła osiągnięto konsensus w sprawie zasad wdrażania Porozumienia Paryskiego i uchwalono rezolucję.

Ta rezolucja o „historycznym znaczeniu” została uchwalona dzięki nawiązaniu współpracy w dziedzinie klimatu pomiędzy dwoma głównymi mocarstwami – Chinami i Stanami Zjednoczonymi. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Frans Timmermans, skomentował, że współpraca chińsko-amerykańska położyła podwaliny pod publikację dokumentu rezolucji Glasgow.

Jako największy na świecie kraj rozwijający się, Chiny zawsze, konsekwentnie wprowadzają słowa w czyn, w walce ze zmianą klimatu. Jednak społeczność międzynarodowa nadal jest zaniepokojona zdolnością Stanów Zjednoczonych do działania. Niektórzy analitycy uważają, że niestabilność Stanów Zjednoczonych jest największą zmienną w globalnej współpracy w zakresie zmian klimatycznych.

Obawy społeczności międzynarodowej nie są nieuzasadnione. W Stanach Zjednoczonych polityka klimatyczna nie jest kwestią naukową, ale polityczną kwestią rozgrywek partyjnych.

Czyny mówią głośniej niż słowa. Tym razem Stany Zjednoczone nie powinny ponownie zawieść świata! Niezależnie od tego, czy jest to Wspólna Deklaracja Glasgow wydana przez Chiny i Stany Zjednoczone, czy dokument rezolucji Glasgow osiągnięty przez COP26, Stany Zjednoczone powinny wdrożyć działania, przejąć wiodącą rolę w podejmowaniu znaczących zobowiązań w zakresie redukcji emisji oraz pomóc krajom rozwijającym się w sprostaniu wyzwaniom.

Teraz świat potrzebuje prawdziwych działań, a Stany Zjednoczone muszą naprawdę spełnić swoje obietnice.

Ranking