Komentarz: Stany Zjednoczone powinny postępować zgodnie z prawidłowym sposobem porozumienia się z Chinami

2021-11-17 16:52:38
Podziel się:

„Najważniejszym wydarzeniem w stosunkach międzynarodowych w nadchodzących 50 latach będzie znalezienie przez Chiny i USA właściwej drogi porozumienia.”. Oświadczenie przewodniczącego Chin Xi Jinpinga, złożone podczas przyciągającego uwagę całego świata, wirtualnego spotkania przywódców Chin i USA, do którego doszło 16 listopada, wzbudziło wielką uwagę i refleksję społeczności międzynarodowej.

Obecnie stosunki chińsko-amerykańskie znajdują się na rozdrożu. Opierając się na poważnym strategicznym błędnym osądzie Chin, Stany Zjednoczone starają się jak najbardziej powstrzymywać i ograniczać Chiny, nieustannie naruszają granicę Chin, co spowodowało, że stosunki chińsko-amerykańskie znalazły się w trudnym położeniu. W tym kontekście przywódcy Chin i USA przeprowadzili wideo rozmowę, aby opanować kierunek rozwoju stosunków dwustronnych przy pomocy środków dyplomatycznych, które zaproponują przywódcy obu krajów, co niewątpliwie pomoże uniknąć nieporozumień i błędnych ocen oraz wzmocni komunikację i współpracę.

Ponieważ odpowiedzialność za trudności w stosunkach chińsko-amerykańskich leży po stronie amerykańskiej, dlatego Stany Zjednoczone muszą zmienić swoje błędne postrzeganie Chin i naprawić swoje postępowanie wobec Chin.

Nawet w chwili, gdy stosunki chińsko-amerykańskie stoją w obliczu najpoważniejszych wyzwań,Chiny zawsze podchodziły do tych stosunków w sposób odpowiedzialny, przestrzegając zarówno zasad, jak i prezentując swój pomysł na rozwój tych stosunków. Stany Zjednoczone powinny zrozumieć, że Chiny i Stany Zjednoczone muszą żyć w harmonii.

Podczas spotkania prezydent USA Joe Biden stwierdził, że " nie można zepsuć " relacji amerykańsko-chińskich i powtórzył, że Stany Zjednoczone nie dążą do ingerencji w zmiany systemu chińskiego, nie dążą do wzmocnienia sojuszy przeciwko Chinom, nie mają zamiaru wejść w konflikt z Chinami i nie popierają „niepodległości Tajwanu”. USA muszą postępować zgodnie ze swoimi deklaracjami. Stany Zjednoczone powinny podjąć działania, aby zdobyć zaufanie Chińczyków i społeczności międzynarodowej.

Jeśli stosunki chińsko-amerykańskie nie mogą powrócić do stanu z przeszłości, powinny zmierzyć się z przyszłością. Przewodniczący Chin porównał Chiny i Stany Zjednoczone do dwóch gigantycznych statków pływających po oceanie. Oba statki przełamują fale i podążają naprzód razem, nie zbaczają z kursu i nie tracąc prędkości oraz nie dochodzi między nimi do kolizji. Takie są oczekiwania Chin dotyczące relacji chińsko-amerykańskich. USA powinny podejmować praktyczne działania na rzecz realizacji ducha spotkania obu szefów państw, powinny zacieśniać komunikację i współpracę z Chinami i nie tylko powinny dobrze radzić sobie z własnymi sprawami wewnętrznymi, ale także wziąć na siebie należne zobowiązania międzynarodowe. To wspólne życzenie mieszkańców Chin, Stanów Zjednoczonych i wszystkich krajów świata.

Ranking