Komentarz: Litwa musi ponieść wszystkie konsekwencje w sprawie Tajwanu

2021-11-19 21:09:39
Podziel się:

Pomimo silnego sprzeciwu i wielostronnych napomnień strony chińskiej, rząd litewski niedawno zatwierdził utworzenie tak zwanego „Przedstawicielstwa Tajwanu na Litwie”. Takie działanie Litwy rażąco narusza zasadę jednych Chin, jest rażącą ingerencją w wewnętrzne sprawy Chin i jest sprzeczne z politycznym zobowiązaniem, zawartym w komunikacie o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych między obydwoma krajami. Chiny podejmą wszelkie niezbędne środki w celu ochrony suwerenności narodowej i integralności terytorialnej. Litwa musi liczyć z konsekwencjami wynikającymi z tej sprawy.

Zgodnie z Komunikatem o nawiązaniu Stosunków Dyplomatycznych między Chinami i Litwą , podpisanym przez obie strony w 1991 roku, Litwa wyraźnie uznała, że rząd Chińskiej Republiki Ludowej jest jedynym legalnym rządem Chin, a Tajwan jest nieodłączną częścią chińskiego terytorium. Strona litewska zobowiązała się nie nawiązywać oficjalnych stosunków ani nie prowadzić oficjalnych kontaktów z Tajwanem. Jednocześnie Litwa jest członkiem Unii Europejskiej i musi przestrzegać konsensusu osiągniętego przez Chiny i UE w sprawie zasady jednych Chin.

Od początku br. Litwa popiera tzw. „polityką zagraniczną wartości” Stanów Zjednoczonych i często gra „kartą Tajwanu”, by sprowokować Chiny. Litewska Państwowa Stacja Radiowa i Telewizyjna stwierdziła kiedyś bez ogródek, że Litwa „ma nadzieję, że jej stanowisko wobec Chin przyciągnie uwagę Waszyngtonu”.

W lipcu br. Litwa zgodziła się, by władze Tajwanu utworzyły w jej stolicy,, Wilnie tzw. „przedstawicielstwo”, co jest pogwałceniem umów o nieutrzymywaniu oficjalnych kontaktów z władzami Tajwanu.

Zasada jednych Chin to międzynarodowy konsensus, a także polityczna podstawa dla Chin do rozwijania stosunków dwustronnych z innymi krajami. Chiny wielokrotnie podkreślały, że rząd i naród Chin jest niezachwiany w swojej determinacji, w dążeniu do zjednoczenia narodowego. Nie można naruszać czerwonej linii ochrony suwerenności narodowej i integralności terytorialnej Chin.

Litwa musi natychmiast skorygować swoją błędną decyzję, a jeśli nadal będzie podążać obraną drogą, łamiącą zasadę jednych Chin, na pewno zapłaci wysoką cenę i poniesie wszelkie konsekwencje. Nikt nie powinien lekceważyć determinacji, woli i silnej zdolności narodu chińskiego do obrony suwerenności narodowej i integralności terytorialnej!

Ranking