Komentarz: Co to znaczy partner?

2021-11-23 16:05:35
Podziel się:

„Ogłaszamy formalnie ustanowienie wszechstronnego partnerstwa strategicznego Chiny-ASEAN.” 22 lipca przewodniczący Chin, Xi Jinping, wziął udział, za pośrednictwem łącza wideo, w szczycie zorganizowanym z okazji 30. rocznicy nawiązania dialogu Chiny-ASEAN i ogłosił tę ważną decyzję. W rezultacie, 30 lat współpracy między Chinami a ASEAN stało się nowym kamieniem milowym, a ponad 2 miliardy ludzi z 11 krajów rozpocznie lepsze życie.

W swoim przemówieniu tego dnia przewodniczący Xi wspomniał osiągnięcia współpracy między Chinami i ASEAN z ostatnich 30 lat oraz podsumował udane doświadczenia w czterech aspektach: wzajemny szacunek, współpraca korzystna dla wszystkich, wzajemna pomoc, integracja i korzystanie z doświadczeń innych krajów. Tym razem Chiny przedstawiły projekt Regionalnej Umowy o Kompleksowym Partnerstwie Gospodarczym, mającej na celu jak najszybsze rozpoczęcie budowy Strefy Wolnego Handlu Chiny-ASEAN w wersji 3.0 . Chiny ogłosiły, że w ciągu najbliższych trzech lat dostarczą ASEAN dodatkową pomoc rozwojową w wysokości 1,5 miliarda dolarów i wyznaczyły cel importu produktów rolnych z ASEAN, w ciągu najbliższych pięciu lat, na kwotę 150 miliardów dolarów. Dodatkowo, będą promować współpracę w zakresie inicjatywy „Pasa i Szlaku” i wizji Indo-Pacyfiku, wysuniętej przez ASEAN. Środki te koncentrują się na zwiększeniu puli wspólnych interesów i mają służyć budowie ściślejszej społeczność Chiny-ASEAN ze wspólną przyszłością.

„Składanie częstych wizyt, jak krewni, przywiązywanie dużej wagi do przyjaźni, działanie w dobrej wierze, wspólne świętowanie szczęśliwych wydarzeń i wzajemna pomoc w obliczu trudności.” Tak przewodniczący Xi opisuje relacje Chiny-ASEAN. To najlepsze upamiętnienie współpracy z ostatnich 30 lat, a także należyta odpowiedzialność za poprawę dobrobytu ludzi i wspieranie pokojowego rozwoju.

Ranking