Komentarz: USA planują tak zwany „Szczyt Demokracji”

2021-12-02 20:36:20
Podziel się:

Amerykańscy politycy, którzy organizują tak zwany „Szczyt Demokracji”, w wielkim stylu, udają, że nie słyszeli okrzyków i skarg rdzennych Amerykanów! Przed tak zwanym „Szczytem Demokracji” Stany Zjednoczone powinny najpierw uporać się z własną historią ludobójstwa.
Jako rdzenni Amerykanie, Indianie pomagali pierwszym kolonistom, którzy przybyli na kontynent północnoamerykański, ale odpłacono im ludobójstwem i dyskryminacją. Rząd USA od dawna wdraża wobec nich politykę fizycznej eliminacji, przymusowej izolacji, duchowego niewolnictwa i asymilacji kulturowej, co zredukowało pierwotnych władców kontynentu amerykańskiego do „rasy w trakcie wymierania”.
Sondaż opublikowany przez Pew Research Center pod koniec października wykazał, że 74% Amerykanów uważa, że dyskryminacja rasowa jest poważnym problemem w społeczeństwie amerykańskim. Nawet ich własny naród jest nastawiony pesymistycznie i rozczarowany amerykańską demokracją. Zastanawiam się, w czy rząd USA ma podstawy, by zorganizować tak zwany „Szczyt Demokracji”?
Demokracja jest wspólną wartością całej ludzkości, można ją realizować na wiele sposobów i nie należy jej pozostawiać jednemu krajowi.

Ranking