Komentarz: Słowo „stabilny” to tysiąc słów

2021-12-12 18:31:54
Podziel się:

W dniach 8-10 grudnia odbyła się w Pekinie doroczna Centralna Konferencja Gospodarcza. Wiele międzynarodowych mediów głównego nurtu wydobyło słowo kluczowe „stabilny” z komunikatu wydanego przez Chiny podczas konferencji, wieczorem 10 grudnia. „Konferencja dała silny sygnał do ustabilizowania gospodarki”.

Coroczna Centralna Konferencja Gospodarcza jest uważana przez świat zewnętrzny za łopatkę chińskiej polityki gospodarczej w nadchodzącym roku. „Przyszłoroczna praca gospodarcza musi objąć przewodnictwo i dążyć do postępu przy zachowaniu stabilności” – to wyraźny postulat konferencji.

Stałe ożywienie gospodarki Chin uwydatniło ich rolę jako „koła zamachowego” światowej gospodarki. Wiele na tym skorzystały zagraniczne firmy, które dużo zainwestowały w Chinach. Rynek chiński, który jako pierwszy opanował rozwój epidemii, realizuje ożywienie gospodarcze i stanowi rzadką okazję dla globalnych inwestorów.

W przyszłości możliwości będą jeszcze większe. Konferencja wyraźnie wskazała, że w przyszłym roku Chiny będą nadal rozszerzać otwarcie na wysokim szczeblu, promować otwarcie instytucjonalne, wdrażać narodowe traktowanie przedsiębiorstw finansowanych z zagranicy, przyciągać więcej inwestycji międzynarodowych firm, przyspieszać wdrażanie głównych projektów finansowanych przez podmioty zagraniczne i promować wspólną budowę wysokiej jakości inicjatywy „Pasa i Szlaku”.

Zgodnie z obietnicą, Chiny coraz szerzej otwierają swoje drzwi, a ich dywidendy rozwojowe, dzielone ze światem, również będą rosły. Niezachwiane dążenie do celu, bez względu na zmiany sytuacji międzynarodowej, jest powodem dobrych wyników chińskiej gospodarki, a także siłą napędową do przezwyciężania trudności i utrzymywania stabilności.

Ranking