Komentarz: Kto utrzymuje i rozwija demokrację Hongkongu, a kto niszczy i utrudnia rozwój demokracji Hongkongu?

2021-12-20 20:52:27
Podziel się:

Oficjalnie zakończyły się wybory do siódmej Rady Legislacyjnej Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu. 20 grudnia Biuro Informacyjne Rady Państwa wydało Białą księgę zatytułowaną „Rozwój demokracji w Hongkongu w ramach polityki "jeden kraj, dwa systemy”, która systemowo dokonała przeglądu rozwoju i doskonalenia demokracji w Hongkongu oraz wyczerpująco wyjaśniła pryncypialne stanowisko rządu centralnego dotyczące wspierania rozwoju systemu demokratycznego Hongkongu zgodnego z jego własną specyfiką. Kto utrzymuje i rozwija demokrację Hongkongu, a kto niszczy i utrudnia rozwój demokracji Hongkongu? Na te dwa fundamentalne pytania biała księga daje jasną odpowiedź.

Praktyka pokazała, że system demokratyczny stworzony przez Komunistyczną Partię Chin i chiński rząd, zgodny z polityką „jeden kraj, dwa systemy” i specyficznymi warunkami Hongkongu, zasadniczo gwarantuje obywatelom Hongkongu szerokie prawa i wolności demokratyczne . Rząd centralny w dalszym ciągu dokłada wszelkich starań, aby promować demokratyczny rozwój Hongkongu.

Jednak demokratyczny rozwój Hongkongu jest stale zakłócany i narażony na ataki. W minionym okresie antychińskie siły w Hongkongu łączyły się z zewnętrznymi wrogimi siłami i nieustannie kwestionowały autorytet Konstytucji i Ustawy Zasadniczej.

Jak wskazano w Białej księdze, siły antychińskie, które zakłócają rozwój Hongkongu oraz stojące za nim wrogie siły zewnętrzne to główne powody, które utrudniają demokratyczny rozwój Hongkongu.

Nie ma na świecie uniwersalnego standardu demokracji, dobrą demokracją jest tylko ta demokracja, która dostosowana będzie do rzeczywistych warunków na danym obszarze i potrafi rozwiązywać lokalne problemy. Praktyka ostatnich 24 lat pokazała, że ślepa pogoń za demokracją w stylu zachodnim przynosi tylko chaos w Hongkongu, a demokratyczny rozwój Hongkongu musi iść własną drogą. Rząd centralny zawsze będzie zdecydowanym liderem, zwolennikiem i promotorem demokratycznego rozwoju Hongkongu oraz strażnikiem podstawowych interesów wszystkich mieszkańców Hongkongu.

Ranking