Komentarz: Co sprawia, że ta największa na świecie strefa wolnego handlu jest tak wyczekiwana?

2022-01-01 18:48:29
Podziel się:

Pierwszego dnia 2022 roku oficjalnie weszło w życie Porozumienie o Regionalnym Kompleksowym Partnerstwie Gospodarczym (RCEP). RCEP obejmuje populację 2,2 mld ludzi na świecie i wytwarza około 30% światowego PKB. Pierwsze kraje, które dołączyły do porozumienia, to sześć krajów ASEAN i cztery inne kraje, w tym Chiny, Japonia, Nowa Zelandia i Australia. Korea Południowa przyłączy się do RCEP w dniu 1 lutego.

Najbardziej bezpośrednim skutkiem wejścia w życie RCEP jest przyspieszenie regionalnej integracji gospodarczej, która przyniesie szerszy rynek, lepsze warunki prowadzenia działalności gospodarczej oraz większe możliwości handlowe i inwestycyjne dla przedsiębiorstw w krajach w nim uczestniczących, a także stopniowo wprowadzi zerowe stawki celne na ponad 90% towarów w regionie. Ponadto, RCEP reguluje kwestie dotyczące handlu usługami, inwestycji, praw własności intelektualnej i handlu elektronicznego, które pod względem wskaźników wyprzedzają resztę świata. To czyni z niego kompleksowe, nowoczesne i wysokiej jakości porozumienie gospodarcze i handlowe, w pełni odzwierciedlające wzajemne korzyści. Media ASEAN opisują RCEP jako "motor regionalnego ożywienia gospodarczego". Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju uważa, że RCEP „da początek nowemu środkowi ciężkości handlu światowego”.

Dla Chin wdrożenie RCEP jest "nowym kamieniem milowym" w otwieraniu się na świat zewnętrzny, spełniającym ich stanowcze zobowiązanie do dalszego otwierania się. Poziom otwartości RCEP w różnych obszarach, takich jak handel towarami, inwestycje w usługi, jest znacznie wyższy niż zobowiązania Chin w ramach WTO, a jego wdrożenie posłuży jako łącznik i pomost między cyklem krajowym i międzynarodowym Chin. To nie tylko nada nowy impet wzrostowi gospodarczemu Chin, ale także zapewni światu nową platformę do dzielenia się dywidendami z rozwoju Chin.

Co ważniejsze, wejście w życie RCEP dowodzi silnej woli społeczności międzynarodowej do wspierania otwartej współpracy i wolnego handlu oraz stanowi zwycięstwo w walce między multilateralizmem a protekcjonizmem. Wraz z wejściem w życie RCEP Chiny będą mogły lepiej wykorzystać swoją dużą przewagę rynkową i potencjał popytu krajowego do współpracy z partnerami regionalnymi w celu powiększenia regionalnego "tortu" gospodarczego i handlowego, umożliwiając większej liczbie przedsiębiorstw korzystanie z możliwości chińskiego rynku, a większej liczbie konsumentów czerpanie wymiernych korzyści. RCEP zapewni też ciągłą żywotność i dynamikę globalnego ożywienia gospodarczego.

Ranking